วันนี้: 22 คน
ทั้งหมด: 935128 คน

 
 
 
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการ
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-11-25 15:45:13
 กู้ฉุกเฉินล่วงหน้า
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-11-25 10:04:33
 สอ.นย.แจ้งปิดทำการ วันที่ 24 พ.ย.65
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-11-22 15:32:43
 แจ้งการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-11-16 12:44:35
 กู้ฉุกเฉินล่วงหน้า
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-10-25 11:22:44
 การเก็บเงินรอบต่อสมาชิกภาพประจำปี 2566 (สสอท.)
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-10-05 11:17:37
 ประกาศรายชื่อสมาชิกรับเงินค้างจ่ายสมาชิก รายละเอียดดังนี้
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-10-05 09:07:15
 กิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-09-30 13:39:13
 ผลการคัดเลือกสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-09-29 15:01:38
 เพิ่มวงเงินให้กู้โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-09-29 15:00:26
 
 

แจ้งการโอนเงิน
 
   
 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
   
 

ถอนเงิน (ส่งไปรษณีย์)
 
   
 

ถอนเงิน (มอบฉันทะ)
 
   
 

 
 
 

 
   
 
โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี งป.66
 
   
 
คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยี่ยม
 
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรชั้นนายเรือ
 
   
 
กิจกรรมศึกษาดูงาน สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   
 
กิจกรรมศึกษาดูงาน สอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
   
 
สอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ศึกษาดูงาน
 
   
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 
 
   
01254  หาคนค้ำๆคืนได้ ด่วน  (0/14) สุทธิพงษ์ เขาแก้ว 25 พ.ย. 2565
01253    (0/4) สุทธิพงษ์ เขาแก้ว 25 พ.ย. 2565
01252  การคิดปันผล สอ.นย. ประจำปี 2565  (0/59) สราวุธ จันต๊ะวงค์ 25 พ.ย. 2565
01251  ปันผลออกวันไหน  (0/118) เฉลิมพล ระพีนันท์ 24 พ.ย. 2565
01250  ชื่อผู้รับผลประโยชน์  (1/251) สมศักดิ์ อินทร 15 พ.ย. 2565
01249  ปันผล  (4/1e3) พงษ์ศักดิ์ กระแจะจันทร์ 14 พ.ย. 2565
01248    (0/35) อรรณพ สิงห์คำป้อง 08 พ.ย. 2565
01247  หาคนค้ำสามัญครับ จำนวน 2คน ยอดค้ำคนละ 250000 ครับ  (0/94) ฐาปนพงศ์ หอมจันทร์ 07 พ.ย. 2565
01246  หาคนค้ำสามัญครับ จำนวน 2คน ยอดค้ำคนละ 250000 ครับ  (0/37) ฐาปนพงศ์ หอมจันทร์ 07 พ.ย. 2565
01245  หาคนค้ำกู้สามัญ  (0/66) ฐาปนพงศ์ หอมจันทร์ 05 พ.ย. 2565
01244  หาคนค้ำกู้สามัญ ด่วน   (0/91) เทวฤทธิ์ จิตรสอาด 04 พ.ย. 2565
01243  หาคนค้ำ จ้างค้ำเพื่อนแทน  (0/112) อัครพล ระโหฐาน 03 พ.ย. 2565
01242  หาคนค้ำกู้สามัญ ด่วน  (1/80) เทวฤทธิ์ จิตรสอาด 03 พ.ย. 2565
01241  หาคนค้ำกู้เพื่อดำรงค์ชีพ ค้ำคืนได้  (1/115) เทวฤทธิ์ จิตรสอาด 02 พ.ย. 2565
01240  หาคนค้ำกู้เพื่อดำรงค์ชีพ ค้ำคืนได้  (1/58) เทวฤทธิ์ จิตรสอาด 02 พ.ย. 2565
01239  กู้สามัญ 1.5 M. หาคนกู้เหมือนกัน สลับกันค้ำ  (0/142) นราวิชญ์ ภักดีผล 28 ต.ค. 2565
01238  หาคนค้ำสามัญดำรงชีพ  (2/183) มนูญกฤต บังคม 26 ต.ค. 2565
01237  จะกู้สามัญครับ  (1/148) ปรีชา สุดสุวรรณ์ 25 ต.ค. 2565
01236    (0/39) ปรีชา สุดสุวรรณ์ 25 ต.ค. 2565
01235  กำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 65  (3/1e3) อภิชาติ ยกทอง 24 ต.ค. 2565
   
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
*ระบุเลขสมาชิก 5 หลัก (00000)
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 กู้สามัญ 5.65
  กู้ฉุกเฉิน 5.65
  กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ 4.65
  กู้ซื้อรถจักรยาน 4.65
  กู้เพื่อการศึกษา 4.65
  กู้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 1.00
 กู้เพื่อการเคหะฯ 4.40
 กู้เพื่อแปลงหนี้ใหม่
5.15
กู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Covid 19)
5.15
 

 

  ออมทรัพย์สินทวี 1.00
  ออมทรัพย์ /
  ออมทรัพย์พิเศษ
2.50
 ออมทรัพย์มั่นคง 1,2,3 2.45-2.75
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น 0.125

 

Books

 

 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน   จำกัด 2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel : 038-308309

ภายใน โทร.61047-8  Mobile :   086-367-1191 (ธุรการ), 062-851-2705 (ทะเบียนหุ้น), 062-851-2704 (สินเชื่อ), 061-617-6987 (การเงิน)

Fax : 038-308309 E-mail : thaimarinecoop@gmail.com  facebook : www.facebook.com/marinecoop1

Software Development By SO-AT