คลิ๊กตรงนี้เลยจ้า

ในอนาคตอันใกล้นี้ สอ.นย.
มีโครงการนำนวัฒกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการบริการจัดการ ด้านการให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึงท่านอยากทราบว่าคืออะไร

คลิ๊กทางนี้เรยครับผม!!!!

วันนี้: 137 คน
ทั้งหมด: 962885 คน

 
 
 
 กำหนดมาตรการสมาชิกที่หลักประกันเงินกู้บกพร่อง
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-10-05 11:28:44
 โครงการเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปี งป.59
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-10-05 11:11:42
 ประกาศ สอ.นย. เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.นย.
โดย: สอ.นย. วันที่:2015-09-11 09:13:02
 ประกาศ สอ.นย. เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
โดย: สอ.นย. วันที่:2015-09-08 10:34:30
 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากระหว่างสหกรณ์
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-08-19 10:11:24
 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย: สอ.นย. วันที่:2015-08-17 13:45:21
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-07-24 13:46:16
 ขยายโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-07-20 16:54:41
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-07-15 09:22:08
 การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-07-08 14:55:13
 
 

 
   
 
รางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558
 
   
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
 
   
 
โครงการเพื่อชุมชนและสังคมการอนุรักษ์ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
 
   
 
โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
   
 
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ ประจำปี 58
 
   
 
อบรมอาชีพเสริม
 
   
 
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์บรรยายพิเศษหลักสูตรชั้นนายเรือ
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์เทคโนพระจอมเกล้าธนบุรีเยี่ยมชมกิจการ
 
   
 
สนง.สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรีเยี่ยมชมกิจการ

 
 
   
00318  การถอนเงินฝากออมทรัพย์  (2/184) ชำนาญ นิยมสมาน 19 ก.ย. 2558
00317  การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก  (14/277) ครรชิต  สิงหนาท 18 ก.ย. 2558
00316  การนำหน้าชื่อผู้รับผลประโยชน์ของบุตรผิดครับ  (5/126) ลือชัย สิมากรณ์ 14 ก.ย. 2558
00315  ดอกเบี้ยเงินกู้  (2/135) ศิริพันธ์ บุนนาค 11 ก.ย. 2558
00314  ต้องการคนกู้/ค้ำสามัญครับ  (0/109) วันชัย ไชยวรรณ 11 ก.ย. 2558
00313  ขอสอบถามครับ  (1/105) ทนงศักดิ์ บุญนาค 10 ก.ย. 2558
00312  การทำประกันเงินกู้กับบริษัทประกันชีวิต  (2/158) ไพโรจน์  พิลึก 08 ก.ย. 2558
00311  การขอรับเงินสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก  (0/104) ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี 07 ก.ย. 2558
00310  กำหนดขั้นต่ำเงินฝากออมทรัพย์สินเพิ่มพูน  (2/142) ครรชิต  สิงหนาท 05 ก.ย. 2558
00309  ต้องการคน ค้ำ/กู้ สามัญ  (1/116) ณรงค์ศักดิ์ เอกนาสิงห์ 04 ก.ย. 2558
00308  ต้องการคนค้ำกู้สามัญครับ  (1/128) คมสันต์ พันธราช 02 ก.ย. 2558
00307  ถามยอดเงินรวม  (2/165) ครรชิต  สิงหนาท 31 ส.ค. 2558
00306  การส่งเงินทุนเรือนหุ้น  (2/143) ธานิน อุ่นเรือนงาม 30 ส.ค. 2558
00305   กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ ?  (1/110) วิโรจน์ อินฉาย 29 ส.ค. 2558
00304  การกู้เพื่อการเคหะ  (1/146) ทวีศักดิ์ ครูเจริญ 28 ส.ค. 2558
00303  การเพิ่มหุ้นสหกรณ์ครับ  (1/122) ภาณุพงษ์  กลั่นทรัพย์ 27 ส.ค. 2558
00302  ขอสอบถาม  (1/161) สมภพ ชีพเมืองแมน 25 ส.ค. 2558
00301  การเข้าดูข้อมูลสมาชิก  (1/161) สาคร บังเกิด 25 ส.ค. 2558
00300  สอบถามครับ  (1/160) ทนงศักดิ์ บุญนาค 20 ส.ค. 2558
00299  ลดดอกเบี้ยเงินกู้  (5/229) ศิริพันธ์ บุนนาค 18 ส.ค. 2558
   
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
  กู้สามัญ 7.60
  กู้ฉุกเฉิน 7.60
  กู้เพื่อซื้ออาวุธปืน 7.60
  กู้เพื่อติดแก๊ส 6.60
  กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ 6.60
  กู้ซื้อรถจักรยาน 6.60
  กู้เพื่อการศึกษา 6.60
  กู้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
  (รวมหนี้)
6.60
  กู้เพื่อการเคหะ 6.10
  เงินกู้ช่วยเหลือผู้ค้ำ ฯ 5.60

 

  ออมทรัพย์ 3.75
  ออมทรัพย์พิเศษ(บัญชีเก่า) 3.75
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน1 4.00
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน2 4.25
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน3 4.50
  เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 3.75
  เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
  ประจำ 60 เดือน
5.10
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน   จำกัด 2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel : 038-308309 
ภายใน โทร.61047-8  Mobile :   085-9701274,084-1430974  Fax : 038-308309
E-mail : thaimarinecoop@gmail.com  facebook : www.facebook.com/marinecoop1

Software Development By SO-AT