แจ้งให้สมาชิกทราบ!!! สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นเงิน 100,000 บาท หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อสอบถามที่สำนักงานได้โดยตรงค่ะ

ในอนาคตอันใกล้นี้ สอ.นย.
มีโครงการนำนวัฒกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการบริการจัดการ ด้านการให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึงท่านอยากทราบว่าคืออะไร

คลิ๊กทางนี้เรยครับผม!!!!

วันนี้: 187 คน
ทั้งหมด: 120558 คน

 
 
 
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉิน อสทพ. และ พนง.นย.
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-03-13 12:00:00
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินและค้ำประกัน อสทพ. และ พนง.นย.
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-03-13 10:15:24
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-03-06 14:38:17
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-02-25 12:41:39
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-02-06 14:31:09
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง ขยายโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-01-13 09:25:44
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง การขอรับรหัสผ่านเพื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2013-11-20 11:26:52
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกและเจ้าหน้าที่ดีเด่น
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2013-11-02 11:10:30
 ปรกาศ สอ.นย.เรื่อง กำหนดมาตรการสมาชิกที่ไม่จัดทำหลักประกันเสริม
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2013-07-30 18:23:38
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ฉุกเฉินของสมาชิกนอกประจำการ
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2013-06-28 09:40:55
 
 

 
   
 
สอ.นย.พบสมาชิก
 
   
 
สอ.นย.พบสมาชิก
 
   
 
สอ.นย.เยี่ยมสมาชิกเจ็บป่วย
 
   
 
สอ.นย.เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์
 
   
 
สอ.นย.พบสมาชิกพื้นที่ภาคใต้
 
   
 
หลักสูตร ป.บัณฑิต เยี่ยมชมกิจการ
 
   
 
สอ.นย. ออกหน่วย ณ กองนักเรียนจ่า
 
   
 
สอ.นย. มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ชมรมภริยา
 
   
 
สอ.นย. มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
 
   
 
ผช.ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมสหกรณ์

 
 
   
00103    (0/8) วัชริน แก้วสว่าง 18 เม.ย. 2557
00102  เงินสวัสดิการ  (2/28) วิโรจน์ วอนเก่าน้อย 18 เม.ย. 2557
00101  การขอรับสิทธิสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (1/109) อัศวิน จั่นทอง 11 เม.ย. 2557
00100  บัตรหมดอายุ....  (4/191) ณัฐพล สุขแสง 28 มี.ค 2557
00099  หลักฐานประกอบการกู้เงิน สามัญ  (3/187) ยุทธนา หนูน้อย 21 มี.ค 2557
00098  หลักการค้ำประกันบกพร่อง(ผู้ค้ำไม่ชำระเงินฌาปนกิจสงเคาระ...  (1/146) สาคร บังเกิด 18 มี.ค 2557
00097  กูัสามัญสหกรณ์โป๊ะธนาคาร  (9/336) ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี 17 มี.ค 2557
00096  ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก  (13/520) อภิชาติ เศวตวงศ์ 07 มี.ค 2557
00095    (0/34) อภิชาติ เศวตวงศ์ 07 มี.ค 2557
00094  ขอทุนการศึกษาบุตร สอ.นย.ปี57  (2/318) จตุพล มาทน 04 มี.ค 2557
00093    (0/24) จตุพล มาทน 04 มี.ค 2557
00092  ขอเพิ่มหุ่นสมาชิกสมทบ  (1/120) สิริพจน์ ศรีทองอินทร์ 03 มี.ค 2557
00091    (0/77) ศักดา ทองดี 18 ก.พ. 2557
00090  การกู้  (1/611) ศิริพันธ์ บุนนาค 03 ก.พ. 2557
00089  การลาออกจากราชการ  (1/367) สงกรานต์ อุทุมเพ็ญ 23 ม.ค. 2557
00088  ขอซีัอหุันเพิ่ม  (1/324) หัสนะ ดวงนภา 21 ม.ค. 2557
00087  ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ  (1/309) สัญชัย ชำนาญจิตต์ 20 ม.ค. 2557
00086  ข้าราชการบำนาญเป็นสมาชิกอยู่กู้สามัญได้หรือไม่  (2/302) สรวิศ  พุ่มจันทร์ 19 ม.ค. 2557
00085  การปิดบัญชีออมทรัพย์แล้ว เพิ่มหุ้นครับ  (1/197) นิธิ มะลิทิพย์ 16 ม.ค. 2557
00084  การปิดบัญชีออมทรัพย์แล้ว เพิ่มหุ้นครับ  (1/165) นิธิ มะลิทิพย์ 16 ม.ค. 2557
   
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
  กู้สามัญ 7.60
  กู้ฉุกเฉิน 7.60
  กู้เพื่อซื้ออาวุธปืน 7.60
  กู้เพื่อติดแก๊ส 6.60
  กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ 6.60
  กู้ซื้อรถจักรยาน 6.60
  กู้เพื่อการศึกษา 6.60
  กู้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
  (รวมหนี้)
6.60
  กู้เพื่อการเคหะ 6.10
  เงินกู้ช่วยเหลือผู้ค้ำ ฯ 5.60


 

  ออมทรัพย์ 3.75
  ออมทรัพย์พิเศษ(บัญชีเก่า) 3.75
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน1 4.00
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน2 4.25
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน3 4.50
  เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 3.75
  เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
  ประจำ 60 เดือน
5.10

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน   จำกัด 2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel : 038-308309 
ภายใน โทร.61047-8  Mobile :   085-9701274,084-1430974  Fax : 038-308309
E-mail : thaimarinecoop@gmail.com  facebook : www.facebook.com/marinecoop1

Software Development By SO-AT