แจ้งให้สมาชิกทราบ!!! สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นเงิน 100,000 บาท หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อสอบถามที่สำนักงานได้โดยตรงค่ะ


คลิ๊กตรงนี้เลยจ้า

ในอนาคตอันใกล้นี้ สอ.นย.
มีโครงการนำนวัฒกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการบริการจัดการ ด้านการให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึงท่านอยากทราบว่าคืออะไร

คลิ๊กทางนี้เรยครับผม!!!!

วันนี้: 1090 คน
ทั้งหมด: 409176 คน

 
 
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็น จนท.สอ.นย.
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-03-17 13:38:26
 ประกาศ สอ.นย.
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-03-05 15:00:32
 โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ 26 ก.พ.
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-02-17 11:45:54
 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-02-04 00:02:09
 โครงการขยายเงินฝาก
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-01-14 09:58:51
 ประกาศ สอ.นย. เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-01-14 09:52:30
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-01-06 14:18:08
 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2015-01-04 13:41:43
 ประกาศข่าวฌาปนกิจ สอ.นย.
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-11-15 22:33:19
 ประกาศ สอ.นย.ผู้ได้รับการคัดเลือกดีเด่น
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-11-15 22:18:45
 
 

 
   
 
สอ.นย.พบสมาชิกหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก นย.
 
   
 
สอ.นย.พบสมาชิกหลักสูตรชั้นนายนาวา
 
   
 
มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
 
   
 
รางวัลสหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ระดับดีเด่น
 
   
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์
 
   
 
ชสอ.เยี่ยมสหกรณ์ภูมิภาค
 
   
 
คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยื่ยมสหกรณ์ ทร.ในพื้นที่สัตหีบ
 
   
 
โครงการสัมมนาผลกระทบการแก้ไขกฎหมายแพ่งต่อสหกรณ์
 
   
 
โครงการศึกษาดูงาน
 
   
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 
 
   
00259  บัตรสมาชิก สสอท.และการรับเงินคืน  (1/122) บุญตา ดีขามป้อม 22 มี.ค 2558
00258  ขอแบบฟอร์ม  (1/115) ธานิน อุ่นเรือนงาม 19 มี.ค 2558
00257  ขออนุญาติ สอ.นย. ประกาศคิวเงินกู้  (1/143) ธรกนก ขันธุ์เงิน 18 มี.ค 2558
00256  ระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่...  (1/87) กฤษฎา  กาญจนะ 17 มี.ค 2558
00255  หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ  (1/172) อำนาจ  แก้วมณี 16 มี.ค 2558
00254  หักเงินกู้เพิ่มหุ้น  (1/114) อำนาจ  แก้วมณี 15 มี.ค 2558
00253  ดูงบการเงิน  (1/125) วีระเดช อาจทรัพย์ 11 มี.ค 2558
00252  แลกค้ำประกัน  (0/123) ศักดา อรรคฮาดจันทร์ 09 มี.ค 2558
00251  เดือดร้อน ขอคำแนะนำ  (3/220) ศักดา อรรคฮาดจันทร์ 09 มี.ค 2558
00250  ข่าวการนำเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น  (4/246) ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี 09 มี.ค 2558
00249  กรณีที่เปลี่ยนนามสกุล  (1/73) ภาณุพงษ์  กลั่นทรัพย์ 08 มี.ค 2558
00248  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  (0/86) ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี 05 มี.ค 2558
00247  ขออนุญาตเรียนถามครับ  (1/161) สุทัศน์ นราตรีสกุล 01 มี.ค 2558
00246  ยอดเงินกู้สามัญ  (2/307) อัศวิน จั่นทอง 20 ก.พ. 2558
00245  ขอทราบ คิวเงินกู้  (1/237) ศิริชัย บุญยงค์ 18 ก.พ. 2558
00244  เมื่อไรจะให้กู้กลบหนี้ธนาคาร  (1/233) วัชรชัย  ทรงธิบาย 17 ก.พ. 2558
00243  นโยบายเรื่องกู้โป๊ะธนาคาร  (2/221) ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี 15 ก.พ. 2558
00242  กู้ซื้ออาวุธปืน  (2/256) ณรงค์ ทรงอาจ 09 ก.พ. 2558
00241  ขอทราบ  (1/231) อเนค ทานาลาด 05 ก.พ. 2558
00240  เลื่อนการจ่ายเงินกู้สามัญ และให้สมาชิกมาทำสัญญาค้ำประก...  (1/391) ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี 04 ก.พ. 2558
   
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
  กู้สามัญ 7.60
  กู้ฉุกเฉิน 7.60
  กู้เพื่อซื้ออาวุธปืน 7.60
  กู้เพื่อติดแก๊ส 6.60
  กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ 6.60
  กู้ซื้อรถจักรยาน 6.60
  กู้เพื่อการศึกษา 6.60
  กู้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
  (รวมหนี้)
6.60
  กู้เพื่อการเคหะ 6.10
  เงินกู้ช่วยเหลือผู้ค้ำ ฯ 5.60

 

  ออมทรัพย์ 3.75
  ออมทรัพย์พิเศษ(บัญชีเก่า) 3.75
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน1 4.00
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน2 4.25
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน3 4.50
  เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 3.75
  เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
  ประจำ 60 เดือน
5.10
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน   จำกัด 2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel : 038-308309 
ภายใน โทร.61047-8  Mobile :   085-9701274,084-1430974  Fax : 038-308309
E-mail : thaimarinecoop@gmail.com  facebook : www.facebook.com/marinecoop1

Software Development By SO-AT