แจ้งให้สมาชิกทราบ!!! สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นเงิน 100,000 บาท หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อสอบถามที่สำนักงานได้โดยตรงค่ะ


คลิ๊กตรงนี้เลยจ้า

ในอนาคตอันใกล้นี้ สอ.นย.
มีโครงการนำนวัฒกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านของการบริการจัดการ ด้านการให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึงท่านอยากทราบว่าคืออะไร

คลิ๊กทางนี้เรยครับผม!!!!

วันนี้: 144 คน
ทั้งหมด: 150694 คน

 
 
 
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-08-19 09:10:17
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง ขยายโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-07-09 15:23:58
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับเงินปันผล
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-07-02 11:33:11
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ ฯ
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-06-24 15:05:52
 ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 57
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-06-03 10:59:28
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง เปิดโครงการกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-05-12 11:56:41
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉิน อสทพ. และ พนง.นย.
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-03-13 12:00:00
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินและค้ำประกัน อสทพ. และ พนง.นย.
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-03-13 10:15:24
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-03-06 14:38:17
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557
โดย: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2014-02-25 12:41:39
 
 

 
   
 
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
 
   
 
โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2557
 
   
 
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี งป.57
 
   
 
โครงการศึกษาดูงาน สอ.อนามัยสุรินทร์
 
   
 
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสมาชิก
 
   
 
โครงการสัมมนาสหกรณ์
 
   
 
โครงการอบรม "การจัดการความรู้"
 
   
 
สอ.นย.พบสมาชิก
 
   
 
สอ.นย.พบสมาชิก
 
   
 
สอ.นย.เยี่ยมสมาชิกเจ็บป่วย

 
 
   
00162  มีความจำเป็นครับเรื่องกู้  (1/36) ยุทธนา ศิริสิทธิ์ 18 ก.ย. 2557
00161  ถามเรื่องเงินทุนเรือนหุ้น...ที่ส่งไป  (1/50) สรวิศ  พุ่มจันทร์ 17 ก.ย. 2557
00160  ถามเรื่องทุนเรือนหุ้น  (2/73) สรวิศ  พุ่มจันทร์ 16 ก.ย. 2557
00159  น้อยจัง  (3/164) การุญ สะอาดดี 11 ก.ย. 2557
00158  สอบถามการสมัคร สสอท.ฯ  (2/103) สมศักดิ์ อินทร 08 ก.ย. 2557
00157  สัดส่วนการตัดค่าหุ้นรายเดือนกับรายได้ของสมาชิก  (3/177) ครรชิต  สิงหนาท 03 ก.ย. 2557
00156  สอบถามคิวเงินกู้เดือนกันยา  (3/185) สัญญา คงชาตรี 02 ก.ย. 2557
00155  ค้ำประกัน  (2/105) ศิริพันธ์ บุนนาค 01 ก.ย. 2557
00154  รายละเอียดของสมาชิกสมทบ  (1/83) ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี 01 ก.ย. 2557
00153  สอบถามเงินกู้  (2/175) ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี 29 ส.ค. 2557
00152  เงินหุ้น  (4/123) ธีรวัฒน์ สุประกำ 28 ส.ค. 2557
00151  จะกู้ สอ.นย  (2/141) ธีรวัฒน์ สุประกำ 28 ส.ค. 2557
00150  กู็ฉุกเฉิน  (1/210) นัทธศักดิ์ พลสุด 25 ส.ค. 2557
00149  การใช้คืนเงินกู้  (6/223) สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล 22 ส.ค. 2557
00148  กู้ซื้อจักรยาน  (3/135) ทรงพล เนินริมหนอง 20 ส.ค. 2557
00147  สอบถามการกู้สามัญครับ  (3/221) วุฒิพงศ์  คำยางจ้อง 15 ส.ค. 2557
00146  เงินกูัพิเศษเพิ่อการเคหะ  (1/263) สุริยนต์ งามสนิท 30 ก.ค. 2557
00145  กู้เพื่อการเคหะ  (3/191) สุริโย พรมษร 28 ก.ค. 2557
00144  ลำดับที่ได้รับเงิน  (2/269) ดุสิต ศรเกลี้ยง 25 ก.ค. 2557
00143  ขอกู้สามัญก่อนกำหนด  (1/207) ศิริพันธ์ บุนนาค 24 ก.ค. 2557
   
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
  กู้สามัญ 7.60
  กู้ฉุกเฉิน 7.60
  กู้เพื่อซื้ออาวุธปืน 7.60
  กู้เพื่อติดแก๊ส 6.60
  กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ 6.60
  กู้ซื้อรถจักรยาน 6.60
  กู้เพื่อการศึกษา 6.60
  กู้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
  (รวมหนี้)
6.60
  กู้เพื่อการเคหะ 6.10
  เงินกู้ช่วยเหลือผู้ค้ำ ฯ 5.60

 

  ออมทรัพย์ 3.75
  ออมทรัพย์พิเศษ(บัญชีเก่า) 3.75
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน1 4.00
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน2 4.25
  ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน3 4.50
  เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 3.75
  เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
  ประจำ 60 เดือน
5.10
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 


 

 

 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน   จำกัด 2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel : 038-308309 
ภายใน โทร.61047-8  Mobile :   085-9701274,084-1430974  Fax : 038-308309
E-mail : thaimarinecoop@gmail.com  facebook : www.facebook.com/marinecoop1

Software Development By SO-AT