วันนี้: 4 คน
ทั้งหมด: 702536 คน

 
 
 
 เงินค้างจ่าย ณ วันที่ 20 ก.ย. 64
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2021-09-22 11:41:44
 เงินค้างจ่ายโอนเข้าทุนสำรอง ประจำปี 2564
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2021-09-22 11:26:12
 วันหยุดเดือนกันยายน 2564
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2021-09-16 11:22:17
 การแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก สอ.นย.
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2021-09-06 14:32:39
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อเรียกร้องสมาชิก พ.ศ.2564
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2021-09-06 14:12:37
 รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2021-09-03 10:57:37
 เปลี่ยนเบอร์ใหม่ อย่าลืมแจ้งสหกรณ์
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2021-08-20 15:01:19
 สสอท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 6/2564
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2021-08-16 10:06:27
 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2021-08-13 14:52:01
 12 สิงหาคม 2564 วันแม่แห่งชาติ
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2021-08-11 13:55:24
 
 

 
   
 
โครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ก้ับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
   
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "กิจกรรมการศึกษาดูงาน" งป.64
 
   
 
พิธีสักการะและกล่าวคำสดุดี "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"
 
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก "หลักสูตรชั้นนายนาวา"
 
   
 
โครงการปฏิบัติงานเชิงรุก กิจกรรมรับสมัคร นรจ.นย.
 
   
 
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก "หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะฯ"
 
   
 
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 
   
 
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 บรรยายพิเศษ "สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ"
 
   
 
การดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค
 
   
 
โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ

 
 
   
01125  หาคนค้ำสามัญ  (0/47) เพทาย พูลผล 15 ก.ย. 2564
01124  หาคนค้ำกู้สามัญครับ  (0/75) นิพนธ์ ท่าหิน 10 ก.ย. 2564
01123  ต้องการคนคำ้1คนคับ/อายุ54-56ปี/สามัญ  (0/45) วิธวินท์ มานะพัฒนพงศ์ 10 ก.ย. 2564
01122    (0/10) นิพนธ์ ท่าหิน 10 ก.ย. 2564
01121  ต้องการคนค้ำกู้สามัญ  (0/44) เพทาย พูลผล 10 ก.ย. 2564
01120  หาคนค้ำสามัญด่วน  (1/71) วิธวินท์ มานะพัฒนพงศ์ 09 ก.ย. 2564
01119  หาคนค้ำกู้สามัญดำรงค์ชีพ ค้ำคืนได้ ต้องการเท่าไรมาคุยกั...  (1/140) วิเชียร บุญสม 30 ส.ค. 2564
01118  ขอทำเรื่องเพิ่มหุ้น โดยที่ไม่ต้องเดินทางไป สอ.นย.ได้หรื...  (2/223) หาญศึก ฉิมพาลี 18 ส.ค. 2564
01117  ใบเสร็จปิดยอดกู้ฉุกเฉิน  (1/180) นิธิโรจน์ ขันรักษาโชติหิรัญ 11 ส.ค. 2564
01116  หาคนค้ำครับผม ค้ำคืนได้ครับ ด่วนๆครับ  (1/169) ทศพร ชาววัง 10 ส.ค. 2564
01115  หาคนค้ำยอด 170000 ค้ำคืนได้ 200000   (0/79) ฐณะวัฒน์ ทวีนุช 05 ส.ค. 2564
01114  หาคนค้ำสามัญ ค้ำคืนได้ ยอดค้ำเหลือเต็ม  (0/150) อำนาจ รัชชศิร์ 03 ส.ค. 2564
01113  หาคนค้ำประกันโควิดยอด200000ค้ำคืนได้  (0/98) ทรงพล อัสโม 02 ส.ค. 2564
01112  ต้องการคู่ค้ำสามัญ  (0/99) ไพฑูรย์ เสมาแก้ว 02 ส.ค. 2564
01111  หาคนค้ำสามันดำรงชีพ ยอด 600000 ค้ำคืนได้  (2/190) สุรเดช เผ่าฉนวน 24 ก.ค. 2564
01110  ขอทุนส่งเสริม ทำไมไม่ได้  (3/263) เฉลิมพล ญาณประดับ 20 ก.ค. 2564
01109    (0/42) เฉลิมพล ญาณประดับ 20 ก.ค. 2564
01108  วิธีกรอกใบถอนเงิน  (0/145) ภานุพงศ์ มูประสิทธิ์ 19 ก.ค. 2564
01107  การโอนย้าย  (1/180) วัชรพล ศิริมงคลสันต์ 17 ก.ค. 2564
01106  หาคนค่ำ สามัญคับ ยอด 615,000 สามารถค่ำกลับได้คับ 061181...  (1/157) ดุสิต ศรเกลี้ยง 14 ก.ค. 2564
   
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 กู้สามัญ 5.65
  กู้ฉุกเฉิน 5.65
  กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ 4.65
  กู้ซื้อรถจักรยาน 4.65
  กู้เพื่อการศึกษา 4.65
  กู้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 1.00
 กู้เพื่อการเคหะฯ 4.40
 กู้เพื่อแปลงหนี้ใหม่
5.15
กู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Covid 19)
5.15
 

 

  ออมทรัพย์สินทวี 1.00
  ออมทรัพย์ /
  ออมทรัพย์พิเศษ
2.50
 ออมทรัพย์มั่นคง 1,2,3 2.45-2.75
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุข 3.50
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น 0.125

 

Books

 

 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน   จำกัด 2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel : 038-308309

ภายใน โทร.61047-8  Mobile :   086-367-1191 (ธุรการ), 062-851-2705 (ทะเบียนหุ้น), 062-851-2704 (สินเชื่อ), 061-617-6987 (การเงิน)

Fax : 038-308309 E-mail : thaimarinecoop@gmail.com  facebook : www.facebook.com/marinecoop1

Software Development By SO-AT