สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคกลาง เมื่อ 25 ก.พ.67 เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคกลาง เมื่อ 25 ก.พ.67 เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2567

วันนี้: 802 คน
ทั้งหมด: 1368687 คน

 
 
 
 ประกาศ สอ.นย. เรื่อง รายชื่อสมาชิกได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2567
โดย: สอ.นาวิกโยธิน วันที่:2024-07-03 13:10:19
 ประกาศ สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิกรอบ 6/2567
โดย: สอ.นาวิกโยธิน วันที่:2024-06-28 14:50:39
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: สอ.นาวิกโยธิน วันที่:2024-06-09 01:09:50
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2567
โดย: สอ.นาวิกโยธิน วันที่:2024-06-05 11:17:16
 ประกาศ สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิกรอบ 6/2567
โดย: สอ.นาวิกโยธิน วันที่:2024-05-27 14:59:06
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง เปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ งป.67 ครั้งที่ 2
โดย: สอ.นาวิกโยธิน วันที่:2024-05-27 12:56:38
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567
โดย: สอ.นาวิกโยธิน วันที่:2024-05-09 09:53:47
 สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิกรอบ 5/2567
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2024-04-25 09:44:38
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง การดำเนินการให้กู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2024-04-24 13:11:21
 กู้ฉุกเฉินล่วงหน้า
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2024-04-24 11:38:25
 
 

แจ้งการโอนเงิน
 
   
 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
   
 

ถอนเงิน (ส่งไปรษณีย์)
 
   
 

ถอนเงิน (มอบฉันทะ)
 
   
 

 
 
 

 
   
 
สอ.นย.มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
 
   
 
โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 จำกัด ศึกษาดูงาน
 
   
 
การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับกองพันพยาบาล
 
   
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2567
 
   
 
การสัมมนาสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ
 
   
 
สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จำกัด ศึกษาดูงาน
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ศึกษาดูงาน

 
 
   
01507  หาคนค้ำฯแทน 2 คน (กรณีลาออกจากราชการ) อายุไม่เกิน 50 ปี...  (0/32) ณฐพล อัศวภูมิ 21 ก.ค. 2567
01506  หาคนค้ำ 1 คน ยอด 6แสน6 ค้ำคืนได้   (0/37) สุวนัส จำปาบุญ 19 ก.ค. 2567
01505  หาคนค้ำประกันแทนกรณีเข้าโครงการเกษียณฯ สามารถค้ำคืนได้  (0/41) เชษฐพล ไชยสัจ 19 ก.ค. 2567
01504  หาคนค้ำ1คน ยอด430000ค้ำคืนไม่ได้ จ้างค้ำ20000บาท  (0/53) อนุวัฒน์ ม่วงศิริ 18 ก.ค. 2567
01503  หาคนค้ำ ยอด3แสน ค้ำแค่2-3เดือน จะกู้สค.รน.มาปิด   (1/68) วุฒิชัย  สรศักดิ์ 17 ก.ค. 2567
01502  หาคนค้ำ หกแสนห้า ถึง เจ็ดแสน  (1/94) พรณรงค์ สงกล้าหาญ 16 ก.ค. 2567
01501  สอบถามผลการดำเนินงานประจำปี 2567  (3/157) พรทิพย์ สีใส 16 ก.ค. 2567
01500  หาคนค้ำสามัญ8แสน สามารถค้ำคืนได้ ต้องการ2คนครับ ค้ำคืนไ...  (1/183) อนุวัฒน์ ม่วงศิริ 08 ก.ค. 2567
01499  หาคนค้ำ 1 คน สามารถค้ำคืนได้ครับ  (0/122) วุฒิชัย วิจารย์ชัยศรี 08 ก.ค. 2567
01498  หาคนค้ำ กู้สามัญ สามารถค้ำคืนได้  (1/134) อนุวัฒน์ ม่วงศิริ 08 ก.ค. 2567
01497    (0/59) โกศล เจ๊ะสา 01 ก.ค. 2567
01496  หาคนค้ำกู้สามัญ ค้ำคืนได้ครับครับ  (1/205) สุเมธ หงษ์ศรี 28 มิ.ย. 2567
01495  หาคนค้ำดำรงค์ชีพ  (0/174) โกศล เจ๊ะสา 26 มิ.ย. 2567
01494  หาคนค้ำฯแทน 2 คน (กรณีลาออกจากราชการ) อายุไม่เกิน 45 ปี...  (0/351) ณฐพล อัศวภูมิ 26 มิ.ย. 2567
01493  หาคนค้ำฯแทน๓คน(กรณีลาออกจากราชการ)อายุไม่เกิน๕๓ปีมีค่าต...  (1/159) ปริญญา พลรัตน์ 25 มิ.ย. 2567
01492    (1/77) วิสิษฐ์ สีสุกเพชร 24 มิ.ย. 2567
01491    (1/78) วิสิษฐ์ สีสุกเพชร 24 มิ.ย. 2567
01490  หาคนค้ำ ประมาณ7แสน ค้ำคืนไม่ได้ มีค่าตอบแทนให้  (0/142) ไกรสร ศรีสุวรรณ 20 มิ.ย. 2567
01489  การชำระเงินกู้สามัญกรณีมีเงินค่าหุ้นพอที่จะชำระได้  (0/231) สาคร บังเกิด 17 มิ.ย. 2567
01488  หาคนค้ำกู้สามัญ อายุไม่เกิน 45 ปี สามารถค้ำคืนได้ครับ 0...  (1/163) สุรศักดิ์ ยางเงิน 17 มิ.ย. 2567
   
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
*ระบุเลขสมาชิก 5 หลัก (00000)
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 กู้สามัญ 5.65
กู้เพื่อดำรงชีพ
5.65
  กู้ฉุกเฉิน 5.65
  กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ 4.65
  กู้ซื้อรถจักรยาน 4.65
  กู้เพื่อการศึกษา 4.65
  กู้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 1.00
 กู้เพื่อการเคหะฯ 4.40
 กู้เพื่อแปลงหนี้ใหม่
5.15
กู้เพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ 4.65
 

 

 

 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน   จำกัด 2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel : 038-308309

ภายใน โทร.61047-8  Mobile :   086-367-1191 (ธุรการ), 062-851-2705 (ทะเบียนหุ้น), 062-851-2704 (สินเชื่อ), 061-617-6987 (การเงิน)

Fax : 038-308309 E-mail : thaimarinecoop@gmail.com  facebook : www.facebook.com/marinecoop1

Software Development By SO-AT