วันนี้: 481 คน
ทั้งหมด: 825413 คน

 
 
 
 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-05-05 11:04:35
 วันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-04-28 10:59:30
 แจ้งปิดทำการวันที่ 13-15 เม.ย.65
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-04-12 11:53:24
 เปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-04-01 11:39:26
 วันหยุดประจำเดือนเมษายน 2565
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-03-30 09:48:37
 กู้ฉุกเฉินล่วงหน้า โอนเงินกู้ 1 เม.ย.65
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-03-23 14:21:00
 โครงการส่งเสริมการออมเงินฝาก กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-03-11 13:59:53
 โปรโมชั่นพิเศษสนับสนุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ บัตรสมาชิกรายปีซาฟารีเวิลด์
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-03-07 13:49:58
 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการ
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-03-01 15:02:37
 กู้ฉุกเฉินล่วงหน้า
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-02-22 08:47:51
 
 

แจ้งการโอนเงิน
 
   
 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
   
 

ถอนเงิน (ส่งไปรษณีย์)
 
   
 

ถอนเงิน (มอบฉันทะ)
 
   
 

 
 
 

 
   
 
วันคล้ายวันสถาปนา สอ.นย. 11 ม.ค.65
 
   
 
คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยี่ยม
 
   
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์
 
   
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
 
   
 
สอ.ครูชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน
 
   
 
โครงการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ก้ับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
   
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "กิจกรรมการศึกษาดูงาน" งป.64
 
   
 
พิธีสักการะและกล่าวคำสดุดี "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"

 
 
   
01184  หาคนค้ำสามัญ ค้ำคืนได้ครับ 0612375394  (0/6) อภิรักษ์ ธรรมบึงการ 18 พ.ค 2565
01183  เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ติดโควิด 19  (0/62) เอกพล จันทร์จีน 16 พ.ค 2565
01182  ต้องการลาออกจากราชการหาจ้างคนค้ำเป็นเงินสด  (2/181) กฤษณะ ขำทอง 10 พ.ค 2565
01181  ต้องการคนค้ำประกันกู้สามัญ  (1/159) ปกิจ ศรีสุวรรณ 22 เม.ย. 2565
01180  หาผู้ค้ำประกัน  (1/118) วายุพัทธ์ ยวงคำ 22 เม.ย. 2565
01179  สมาชิกป่วยโควิด19  (1/318) ณรงค์ บุญปอง 14 เม.ย. 2565
01178  หาคนค้ำประกันกู้สามัญ สอ.นย. (ค้ำประกันคืนได้ครับ)  (3/254) ธีระวัชร์ ปัญญาหงษ์ 29 มี.ค 2565
01177    (0/59) ทรงพล เนินริมหนอง 19 มี.ค 2565
01176  หาคนค้ำประกันกู้สามัญ สอ.นย. ค้ำประกันคืนได้ครับ  (2/230) ดิเรก ขุมเพ็ชร 16 มี.ค 2565
01175  ต้องการคนคำhประกัน  (0/126) ปกิจ ศรีสุวรรณ 16 มี.ค 2565
01174  หาคนค้ำ  (0/145) ยุทธศาสตร์ วงษ์ศรีทา 14 มี.ค 2565
01173  หาคนค้ำประกันกู้สามัญ สอ.นย. และค้ำประกันคืนได้  (1/189) รักชาติ กรุดวงษ์ 11 มี.ค 2565
01172  ต้องการคู่ค้ำสามัญ  (0/112) ไพฑูรย์ เสมาแก้ว 09 มี.ค 2565
01171  หาคนค้ำประกันสามัญชั่วคราว ยอดประมาณ 120,000  (0/144) วาทิน รุ่งปัจฉิม 09 มี.ค 2565
01170  หาคนค้ำประกันกู้สามัญ สอ.นย. และค้ำประกันคืนได้  (0/169) รักชาติ กรุดวงษ์ 03 มี.ค 2565
01169  ต้องการคนค้ำประกัน สามัญ  (0/148) ประยุทธ อัชนนท์ 23 ก.พ. 2565
01168  หาคนค้ำประกันแทนครับ (ค้ำคืนได้+มีค่าตอบแทน)  (3/311) ภานุพงศ์  พาเสน่ห์ 08 ก.พ. 2565
01167  ต้องการหาเปลี่ยนคนค้ำกู้สามัญ สามารถค้ำคืนได้   (0/179) ธีรพงษ์  ฤทธา 08 ก.พ. 2565
01166  ต้องการคนค้ำประกัน สามัญ  (0/147) ประยุทธ อัชนนท์ 07 ก.พ. 2565
01165  หาคนค้ำกู้สามัญ/ค้ำคืนได้  (0/159) เมธี ชีพยัฆค์ 03 ก.พ. 2565
   
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 กู้สามัญ 5.65
  กู้ฉุกเฉิน 5.65
  กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ 4.65
  กู้ซื้อรถจักรยาน 4.65
  กู้เพื่อการศึกษา 4.65
  กู้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 1.00
 กู้เพื่อการเคหะฯ 4.40
 กู้เพื่อแปลงหนี้ใหม่
5.15
กู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Covid 19)
5.15
 

 

  ออมทรัพย์สินทวี 1.00
  ออมทรัพย์ /
  ออมทรัพย์พิเศษ
2.50
 ออมทรัพย์มั่นคง 1,2,3 2.45-2.75
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุข 3.50
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น 0.125

 

Books

 

 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน   จำกัด 2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel : 038-308309

ภายใน โทร.61047-8  Mobile :   086-367-1191 (ธุรการ), 062-851-2705 (ทะเบียนหุ้น), 062-851-2704 (สินเชื่อ), 061-617-6987 (การเงิน)

Fax : 038-308309 E-mail : thaimarinecoop@gmail.com  facebook : www.facebook.com/marinecoop1

Software Development By SO-AT