วันนี้: 550 คน
ทั้งหมด: 847287 คน

 
 
 
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2565
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-07-01 10:57:22
 ประกาศ สอ.นย.เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิ่มหุ้น
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-07-01 10:54:12
 ประกาศ แนวทางการเบิกสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก สำหรับสมาชิกผู้ติดเชื้อ Covid-19
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-06-30 14:38:16
 การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-06-14 09:44:49
 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด มหาชน)
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-06-08 11:25:51
 ขยายวงเงินรับฝากและกำหนดเงื่อนไขการรับฝากเงินเกินจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-06-02 13:48:38
 วันหยุดประจำเดือนมิถุนายน 2565
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-06-01 11:46:24
 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-05-05 11:04:35
 วันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-04-28 10:59:30
 แจ้งปิดทำการวันที่ 13-15 เม.ย.65
โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด วันที่:2022-04-12 11:53:24
 
 

แจ้งการโอนเงิน
 
   
 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
   
 

ถอนเงิน (ส่งไปรษณีย์)
 
   
 

ถอนเงิน (มอบฉันทะ)
 
   
 

 
 
 

 
   
 
สอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ศึกษาดูงาน
 
   
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
   
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 
   
 
สอ.นย.มอบทุนสาธารณประโยชน์ให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
 
   
 
เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเข้าศึกษาดูงาน
 
   
 
วันคล้ายวันสถาปนา สอ.นย. 11 ม.ค.65
 
   
 
คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยี่ยม
 
   
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์

 
 
   
01199  แนวทางเบิกเงินสวัสดิการกรณีติดเชื้อโควิด  (0/6) มลไพร วงษ์ไกร 01 ก.ค. 2565
01198  หาคนค้ำก็สามัญครับ  (1/81) ปวริศ พรมเพียงช้าง 28 มิ.ย. 2565
01197  หาคนค้ำ  (0/52) ปกิจ ศรีสุวรรณ 27 มิ.ย. 2565
01196  ต้องการหาคนค้ำประกัน กู้สามัญ..ด่วน  (1/76) บุญเลิศ บำรุงยา 25 มิ.ย. 2565
01195  หาคนค้ำประกัน  (1/93) ประยุทธ อัชนนท์ 23 มิ.ย. 2565
01194  การกู้คงต้นกับคงยอดต่างกันอย่างไรครับ  (1/105) สกุล เดชสุวรรณ 22 มิ.ย. 2565
01193  ต้องการกู้ และต้องการคนค้ำ สามารถค้ำคืนได้ วงเงิน 2 ล้า...  (0/63) ปกิจ ศรีสุวรรณ 21 มิ.ย. 2565
01192    (0/24) อภิรักษ์ ธรรมบึงการ 13 มิ.ย. 2565
01191  คิงเงินกู้สามัญ รอบต่อไปออกวันไหนครับ  (0/129) วิบูลย์  สมฤทธิ์ 11 มิ.ย. 2565
01190  หาคนค้ำ 1 คน  (2/167) วุฒิชัย วิจารย์ชัยศรี 06 มิ.ย. 2565
01189    (1/30) อนุ เซ้งอาศัย 06 มิ.ย. 2565
01188  ร้องเรียนการให้บริการ  (2/297) เกียรติศักดิ์ แสงสวัสดิ์ 06 มิ.ย. 2565
01187  หาคนค้ำสามัญค้ำคืนได้ 0637595026   (5/223) อุทัย คงปลิก 30 พ.ค 2565
01186    (0/14) อุทัย คงปลิก 30 พ.ค 2565
01185  ประกาศหาคนค้ำ ต้องการลาออกจากราชการ มีค่าตอบแทนครับ  (1/207) กฤษณะ ขำทอง 20 พ.ค 2565
01184  หาคนค้ำสามัญ ค้ำคืนได้ครับ 0612375394  (2/139) อภิรักษ์ ธรรมบึงการ 18 พ.ค 2565
01183  เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ติดโควิด 19  (0/226) เอกพล จันทร์จีน 16 พ.ค 2565
01182  ต้องการลาออกจากราชการหาจ้างคนค้ำเป็นเงินสด  (2/325) กฤษณะ ขำทอง 10 พ.ค 2565
01181  ต้องการคนค้ำประกันกู้สามัญ  (2/248) ปกิจ ศรีสุวรรณ 22 เม.ย. 2565
01180  หาผู้ค้ำประกัน  (1/173) วายุพัทธ์ ยวงคำ 22 เม.ย. 2565
   
 

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
*ระบุเลขสมาชิก 5 หลัก (00000)
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
 
 กู้สามัญ 5.65
  กู้ฉุกเฉิน 5.65
  กู้ซื้อคอมพิวเตอร์ 4.65
  กู้ซื้อรถจักรยาน 4.65
  กู้เพื่อการศึกษา 4.65
  กู้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 1.00
 กู้เพื่อการเคหะฯ 4.40
 กู้เพื่อแปลงหนี้ใหม่
5.15
กู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Covid 19)
5.15
 

 

  ออมทรัพย์สินทวี 1.00
  ออมทรัพย์ /
  ออมทรัพย์พิเศษ
2.50
 ออมทรัพย์มั่นคง 1,2,3 2.45-2.75
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุข 3.50
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น 0.125

 

Books

 

 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน   จำกัด 2509 ม.1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel : 038-308309

ภายใน โทร.61047-8  Mobile :   086-367-1191 (ธุรการ), 062-851-2705 (ทะเบียนหุ้น), 062-851-2704 (สินเชื่อ), 061-617-6987 (การเงิน)

Fax : 038-308309 E-mail : thaimarinecoop@gmail.com  facebook : www.facebook.com/marinecoop1

Software Development By SO-AT