แบบฟอร์ม
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2021-04-23 10:32:28
IP: 119.42.123.249
 

 

                       

                                               

เอกสารประกอบการสมัคร                                                       

  1.สลิปเงินเดือนฉบับจริง(เดือนล่าสุด)                                    
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ                                               
  3.สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 2 ฉบับ                                         
  4.สำนาสมดบัญชีธนาคาร(รับเงินเดือน) 2 ฉบับ
  5.ค่าหุ้น (หุ้นละ 10 บาท) + ค่าสมัคร 50 บาท
  6.เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย. ขั้นต่ำ 100 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

  1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
  2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

 

       

 

       

        

       

 

       

 

       

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการต่างๆ                                  
โดยสมาชิกคลิกที่ไอคอนสวัสดิการสมาชิก              

          

 

       

 

       

 

        

 

       

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ