ติดต่อสหกรณ์และแผนที่
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2013-12-23 13:59:53
IP: 110.77.214.90
 
 
Tel : 038-308309 ภายใน ทร.61047-8
 
       - ฝ่ายสินเชื่อ (เงินกู้ ค้ำประกัน) ต่อ 31-35
       - ฝ่ายทะเบียนหุ้น (ชำระเงินกู้ ปันผลเฉลี่ยคืน) ต่อ 41-45
       - ฝ่ายการเงิน ต่อ 25
       - ฝ่ายเทคโนโลยี (ฐานข้อมูลสมาชิก) ต่อ 24
       - ฝ่ายธุรการ (สมัครสมาชิก ฌาปนกิจ สวัสดิการ เพิ่ม-ลดหุ้น หนังสือรับรอง) ต่อ 0,21,23
       - หรือ กด 0 เพื่อติดต่อ Operator

Mobile086-367-1191 (ธุรการ), 062-851-2705 (ทะเบียนหุ้น), 062-851-2704 (สินเชื่อ), 061-617-6987 (การเงิน)

Fax : 038-308309 ต่อ 22
E-mail : thaimarinecoop@gmail.com  
facebook : www.facebook.com/marinecoop
 
หมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อ โอนเงินฝาก ชำระหนี้
ธนาคารทหารไทย จำกัด   สาขาสัตหีบ  ประเภทออมทรัพย์ เลขที่  302-2-41892-9
ธนาคารกรุงไทย จำกัด     สาขาสัตหีบ  ประเภทออมทรัพย์  เลขที่  230-1-28063-2
ธนาคารออมสิน              สาขาสัตหีบ  ประเภทเผื่อเรียก เลขที่  020003658687
 

google maps // : https://goo.gl/maps/ms61wb5MkkP2

 


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ