ประกาศ สอ.นย. เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2015-01-14 09:52:30
IP: 183.89.118.41
 

        ประกาศ สอ.นย. เรื่อง  รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ตามรายละเอียด ตามที่แนบ   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ