ปันผล
Posted: จิรยุทธ์  สมณะกิจ Date: 2020-09-16 09:37:28
   
  ปันผล 63 ออกเมื่อไรครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-09-17 10:08:15
 
 
  การจ่ายปันและเฉลี่ยคืนจะดำเนินการได้เมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งปีนี้กำหนดประชุมใหญ่สามัยประจำปีในวันที่ 26 พ.ย.63 หลังจากที่ประชุมใหญ่อนุมัติแล้ว สอ.นย.จะดำเนิการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกต่อไป


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ