หลักการค้ำประกันบกพร่อง(ผู้ค้ำไม่ชำระเงินฌาปนกิจสงเคาระห์)
Posted: สาคร บังเกิด Date: 2014-03-18 15:24:52
   
  ในกรณีที่ ผู้ค้ำประกันหลักการค้ำประกันบกพร่อง เนื่องจากขาดการชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเป็นหลักประกัน หาก สอ.นย.สามารถนำเงินปันผลและเฉลี่ยคืนไปดำเนินการทำหลักประกันเสริมให้สมบูรณ์ แล้ว สามารถค้ำประกันได้ดังเดิม ไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-03-20 08:13:27
 
 
  ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ