กูัสามัญสหกรณ์โป๊ะธนาคาร
Posted: ภิญโญพจน์ พินิจมนตรี Date: 2014-03-17 09:34:48
   
  นโยบายของสหกรณ์ที่ไม่สามารถให้สมาชิกกู้เงินเพื่อนำไปชำระหนี้ของสถาบันทางการเงินอื่นจะมีโอกาสเปลี่ยนนโยบายไหมคับ เพราะอีกไม่กี่เดือนจะเป็นสมาชิกครบสองปี กู้ได้ 65 เท่า จะได้กู้ชำระหนี้ธนาคารเพราะเป็นหนี้สหกรณ์ยังได้ปันผล เพราะพลาดไปกู้ธนาคาร 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-03-18 08:09:16
 
 
  เรียนท่านสมาชิก ปัจจุบันการแก้ปัญหาสมาชิกต้องรอเงินกู้นานหลายเดือนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันสมาชิกจะรอคิวรับเงินนานที่สุดประมาณ 2 เดือน ในความเห็นส่วนตัวเมื่อการจ่ายเงินกู้เป็นไปตามปกติ และ สอ.นย.มีเงินเหลือเพียงพอก็มีความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการจะยินยอมให้สมาชิกกู้ไปโปะธนาคารครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :โสภณ  รัตนสุวรรณ์  2014-03-21 15:06:27
 
 
  ถ้าต้องการลาออกจากสมาชิก สอ.นย จะคืนค่าหุ้นให้สมาชิกภายในระยะเวลาเท่าไรครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-03-21 15:20:10
 
 
  เมื่อได้รับอนุมัติการลาออกจากคณะกรรมการครับ ปกติคณะกรรมการประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง ประมาณปลายเดือนของทุกเดือน ดังนั้นการยื่นหนงสือลาออกของท่านในแต่ละวันก็มีผลเช่นกัน หากยื่นหลังวันที่ปิดยอดเพื่อสรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการ นั่นก็หมายความว่าเรื่องลาออกของท่านต้องเสนอในเดือนถัดไปครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :โสภณ  รัตนสุวรรณ์  2014-03-21 16:47:32
 
 
  ขออนุญาตสอบถามครับถ้าผมต้องการโอนย้ายเงินฝากระหว่างบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาเพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ทวีสุขใด้หรือไม่อย่างไรครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-03-22 06:20:56
 
 
  ได้ครับ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเงินฝากโครงการนะครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :สมศักดิ์ ทรบูรพา  2014-03-28 10:40:55
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :สมศักดิ์ ทรบูรพา  2014-03-28 10:43:45
 
 
  แก้ไขผู้รับผลประโยชน์ทำอย่างไรครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-03-29 06:19:12
 
 
  เขียนใบใหม่ยื่นต่อ จนท.ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :เชาวลิต พฤกษชาติ  2014-04-07 12:25:21
 
 
  ผมขออนุญาต สอบถามหน่อยครับ ว่าตอนนี้สามารถกู้ปิดธนาคารได้หรือไม่


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ