การกู้เงิน ฉุกเฉิน
Posted: วิฑูรย์ ประชัน Date: 2020-07-15 14:04:43
   
  การยื่นเรื่องเงินกู้ฉุกเฉิน กรณี หน.นกง.ติดภารกิจราชการ สามารถให้ ผช.นกง. หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายทำการแทน(น.สัญญาบัตร) เซนต์แทนได้หรือไม่ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-07-15 19:39:20
 
 
  ได้ครับ ใช้คำว่าทำการแทน


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ