ต้องการเอาเงินไปเพิ่มเปนหุ้นสมทบได้หรือไม่ครับ
Posted: เฉลิมพล  ปันยารชุน Date: 2020-06-17 23:45:14
   
  เอาเงินไปเพิ่มเปนหุ้นสมทบต้องทำไงครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-06-18 08:49:20
 
 
  การเพิ่มหุ้นทำได้ดังนี้ 1) เขียนคำร้องขอเพิ่มหุ้นรายเดือน (หักจากเงินเดือน) สูงสุดได้ไม่เกิน 1/4 ของเงินได้รายเดือน โดยสมาชิกต้องแนบสลิปเงินเดือนมากับคำร้อง 2) เขียนคำร้องขอนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น แต่การนำเงินไปสมทบเป็นคราวๆ ไม่สามารถทำได้


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ