ตัดยอดเงิน ฉ.
Posted: จิรยุทธ์  สมณะกิจ Date: 2020-06-16 09:44:58
   
  เรากู้สามัญ และปิดยอด ฉ. แล้ว แต่ในเดือนนั้น ฉ. ได้ตัดไปแล้ว จะคืนเงินไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-06-16 13:41:48
 
 
  ไม่คืนครับ เอาไปหักต้นสามัญ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ