เพิ่มหุ้น
Posted: ทศพล มะแย้ม Date: 2020-06-15 12:53:45
   
  ผมสามารถเอาเงินไปเพิ่มหุ้นเองทุกเดือนได้ไหม ถ้าได้ต้องทำอน่างไร แล้วเอาเงินปันผลทบเข้าไปกับหุ้นต้องทำอย่างไร 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-06-16 09:11:56
 
 
  การเพิ่มหุ้นสมาชิกต้องเขียนคำร้องพร้อมแนบสลิปเงินเดือนยื่นต่อสหกรณ์ และเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 1/4 ของเงินได้รายเดือน ไม่สามารถนำเงินมาซื้อเพิ่มเองได้ ส่วนการนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้นสามารถดำเนินการได้โดยสมาชิกเขียนคำร้องยื่นต่อสหกรณ์เช่นกัน และเมื่อเขียนแล้วให้มีผลตลอดไปจนกว่าสมาชิกจะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ