สอ.นย.ควรมีนโยบายพักชำระหนี้ช่วงโควิด 19 (ตามกฎหมายไม่มีบังคับใช้) สมาชิกแย่แล้ว
Posted: นฤเทพ ปิ่นแก้ว Date: 2020-04-16 12:07:50
   
  ควรจะ...........นะ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สุวิทย์ เวียงเจริญ  2020-04-17 10:34:06
 
 
  ลองดูนะครับ ว่าช่วยได้จริงหรือไม่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-04-17 13:08:17
 
 
  ตามนี้ครับ หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม


ดูไฟล์รูปภาพที่แนบ...

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :เกษม  รอดจีน  2020-05-20 09:20:37
 
 
  เห็นด้วยครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ