หาคนค้ำสามัญ. 1 คน ด่วน. 0827150271
Posted: ประภาส พานทอง Date: 2020-03-15 08:50:17
   
  วงเงินค้ำ หนึ่งล้านหกแสน. ถ้าค้ำให้สองคนได้คนละ แปดแสน คนที่จะให้ค้ำจะต้องมีระยะเวลางวดที่กู้ไม่เกิน 150. งวด จึงจะค้ำได้นะครับ. สนใจโทร 0827150271 ทร.29 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ