เงินกู้สามัญ คนค้ำและคนกู้ ต้องตรวจเครดิตบูโรด้วยหรือเปล่าครับ
Posted: สมศักดิ์ แก้วสัมพันธ์ Date: 2020-03-04 13:47:24
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-03-05 13:56:24
 
 
  ปัจจุบันตรวจเป็นบางกรณีครับ เช่นสมาชิกขอกู้สามัญกรณีพิเศษ หรือ สอ.นย.พบว่าสมาชิกมีหนี้สินกับสถาบันการเงินภายนอก (จากฐานข้อมูลที่ สอ.นย.จัดเก็บไว้ หรือข้อมูลที่ปรากฎในสลิป) แต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ชำระหนี้ให้ เป็นต้น แต่ในโอกาสต่อไปหากกฎกระทรวงกำหนดให้สหกรณ์ต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิตของสมาชิกก่อนอนุมัติเงินกู้ สหกรณ์ทั้งประเทศก็ต้องปฏิบัติตามนั้นครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-03-05 14:01:32
 
 
  ตามความคิดเห็นที่ 1 ตรวจเฉพาะผู้กู้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สมศักดิ์ แก้วสัมพันธ์  2020-03-06 08:39:48
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ