สวัสดิการ สอ.นย.
Posted: วิเชียร บุญสม Date: 2020-02-19 16:11:12
   
  สวัสดิการต่างๆ ที่ ติดไว้หน้า สอ.นย.เปลี่ยนแปลงใหม่ แต่ใน เพจ นย.ยังไม่ update 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-02-20 08:41:18
 
 
  ป้าย ปชส.เกี่ยวกับสวัสดิการที่ปิดประกาศหน้าสำนักงาน เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินสวัสดิการแต่ละประเภทในปี 2563 ซึ่งหากมีเหตุที่ สอ.นย.ต้องจ่ายเงินสวัสดิการในเดือนใด สวัสดิการนั้นก็จะมียอดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในเดือนต่อมา ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการในเว็บไซต์ เป็นเพียงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการแต่ละประเภทเท่านั้นครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ