ขอซีัอหุันเพิ่ม
Posted: หัสนะ ดวงนภา Date: 2014-01-21 11:13:13
   
  ผมเป็นสมาชิกสามัญมึ20หุ้น อายุการเป็นสมาชิก16ปี อยากจะซี้อหุ้นเพิ่มได้สูงสุดเท่าไร ซี้อได้ตอนไหนครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-01-22 15:55:12
 
 
  ท่่านสามารถถือหุ้นรายเดือนได้ไไม่เกิน 1 ใน 4 ของเงินได้รายเดือนครับ ส่วนการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวนั้นยังไม่ได้เปิดครับ เว้นการนำปันผล เฉลี่ยคืนสมทบทุนเรือนหุ้นสามารถทำได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ