ยังมีหนี้สิน​กับ​ สอ.นย.สามารถลาออกจากราชการ​ได้มั้ย​ครับ​
Posted: คมสัน ชาวยศ Date: 2020-02-04 23:20:29
   
  ผมยังคงเป็นสมาชิก​เหมือนเดิม​และให้​ สอ.นย.ตัดจากบำนาญแทนครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-02-06 07:59:19
 
 
  การลาออกจากราชการกรณีมีหนี้สินเงินกู้กับสหกรณ์ สมาชิกต้องให้ผู้ค้ำประกันทำหนังสือรับสภาพหนี้ และหากเป็นผุ้ค้ำประกัน ต้องให้ผู้กู้ที่เราค้ำจัดหาผู้ค้ำประกันใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ทร.กำหนด โดยจะต้องนำหลักฐานหนังสือรับรองจากสหกรณ์ไปแนบกับหนังสือขอลาออก ส่วนจะลาออกได้หรือไม่ ทร.จะเป็นผู้พิจารณาครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ