รบกวนสอบถามการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับผู้กู้รายเก่านะครับ
Posted: ภาณุพงศ์ มณีนวล Date: 2020-01-16 21:49:08
   
  รบกวนสอบถามการคิดดอกเบี้ยเงินกู้หลังจากที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้กู้รายเก่านะครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-01-17 08:23:05
 
 
  คิดเหมือนเดิมครับคือคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามเงินต้นคงเหลือ ตามอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อยู่ในขณะนั้น โดยในแต่ละเดือนเงินที่หักจะเป็นเงินต้นส่วนหนึ่งและเป็นดอกเบี้ยส่วนหนึ่งตามจำนวนวันของแต่ละเดือน ผลของการลดดอกเบี้ยก็คือจำนวนเงินที่เป็นดอกเบี้ยในแต่ละเดือนจะลดลงและกลายเป็นเงินต้นเพิ่มขึ้น เป็นผลให้สมาชิกผ่อนชำระเงินกู้ โดยมีจำนวนงวดน้อยลงกว่าที่ทำสัญญาไว้


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมเกียรติ  คณะครุฑ  2020-01-21 09:47:36
 
 
  เมื่อได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว ในส่วนของจำนวนงวดจะน้อยลงกว่าที่ทำสัญญาไว้ก่อนแล้วนั้น(สัญญาเดิม) ขอถามว่าสมาชิกจะต้องแก้ไขหรือทำสัญญาใหม่ด้วยหรือไม่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-01-23 08:01:01
 
 
  สมาชิกไม่ต้องดำเนินการอะไร เนื่องจาก ในสัญญาเดิมได้เขียนข้อความไว้ครอบคลุมแล้ว เพิ่มเติมครับ ถ้าเป็นการผ่อนชำระแบบคงต้น (เงินต้นเท่ากันทุกเดือนพร้อมดอกเบี้ย) เช่นเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญแบบเก่าที่ผ่อนแบบคงต้น แบบนี้จำนวนงวดจะไม่ลดลงนะครับ แต่จำนวนเงินที่ถูกหักในแต่ละเดือนจะลดลง จำนวนงวดเท่าเดิม


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ