หาคนค้ำประกัน 1 คน
Posted: รักชาติ กรุดวงษ์ Date: 2020-01-14 15:05:57
   
  หาคนค้ำที่มีวงเงินค้ำได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท , ผมสามารถค้ำคืนให้ได้วงเงิน 700,000 บาท (มีอายุราชการคงเหลือไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงอายุ 65 ปี) ครับ โทร.097 - 2824785 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ