ตัดเงินอะไรก่อนเพื่อชำระหนี้ กรณีผู้กู้เสียชีวิต
Posted: วีระพล ฤทธา Date: 2020-01-14 12:20:55
   
  กรณีผู้กู้เสียชีวิต จะตัดเงินอะไรก่อนเพื่อชำระหนี้สินที่ค้าง ระหว่าง เงินฝาก หุ้น สส.อท. ประกันชีวิต ช่วยตอบคำถามด้วยนะครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2020-01-15 08:48:25
 
 
  1.หุ้นและเงินฝาก (ถ้ามี) 2.สิทธิเรียกร้องของสมาชิกเสียชีวิตมีอยู่ในสหกรณ์ เช่น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เป็นต้น 3.เงินสวัสดิการสงเคราะห์ต่างๆ และเงินประกันชีวิตและหรือเงินสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ