ผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
Posted: สัญชัย ชำนาญจิตต์ Date: 2014-01-20 15:17:59
   
  ในกรณีจะกู้เงินสามัญ ให้ได้ 65 เท่าของเงินเดือน ใช้ผู้ค้ำประกันเงินกู้ 3 คน แต่ผู้ค้ำ 2 คนเป็นสมาชิก สอ.นย.ไม่ถึง 2 ปี และผู้ค้ำอีก 1 คน รวมตัวกระผม เป็นสามาชิก 3 ปีขึ้น ผมจะสามารถขอยื่นเรื่องกู้สามัญ ในวงเงิน 65 เท่าของเงินเดือน ได้หรือไม่ ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-01-21 09:44:37
 
 
  ยึดถือตามสิทธิผู้ค้ำที่น้อยกว่าครับ กรณีนี้คำนวณสิทธิให้ท่านที่เป็นสมาชิกไม่ถึง 2 ปี มีสิทธิค้ำได้ไม่เกิน 55 เท่าครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ