ข้าราชการบำนาญเป็นสมาชิกอยู่กู้สามัญได้หรือไม่
Posted: สรวิศ  พุ่มจันทร์ Date: 2014-01-19 20:17:05
   
  ข้าราชการบำนาญเป็นสมาชิกอยู่ สามารถกู้สามัญได้หรือไม่ และผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่หรือ และผู้คำประกันหายาก จะทำอย่างไร 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-01-21 09:40:53
 
 
  กู้ได้ครับ โดยสามารถผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 เว้นใช้ทุนเรือนหุ้น และหรือบัญชีเงินฝากค้ำประกันไม่จำกัดอายุครับ ส่วนสิทธิการค้ำประกันก็สามารถค้ำได้ถึงอายุ 65 เช่นกันครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2014-01-21 09:42:19
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ