บัญชีธนาคารรับเงินปันผล
Posted: วิชาญ เกื้อทน Date: 2019-11-19 08:52:12
   
  ปกติจะเข้าบัญชีเงินเดือน...แต่ได้เปลี่ยนบัญชีรับเงินเดือนแล้วบัญชีเก่าได้ยกเลิกไปแล้วแต่ทำไมเงินปันผลยังเข้าบัญชีเดิม 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-11-22 09:30:07
 
 
  บัญชีเก่ายกเลิก หรือประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีรับเงินปันผลสมาชิกต้องแจ้งสหกรณ์ตามกำหนดเวลาในแต่ละปีครับ บัญชีรับเงินเดือนกับบัญชีรับเงินปันผลเป็นคนละส่วนกัน แม้ท่านจะใช้บัญชีเดียวกัน แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด กรณีนี้เมื่อบัญชีเดิมถูกปิด สหกรณ์ก็จะไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกได้ ดังนั้นสมาชิกจึงต้องไปติดต่อที่สำนักงานเพื่อแจ้งหมายเลขบัญชีใหม่เพื่อรับปันผลในปีต่อไป ส่วนปันผลปีนี้ให้ขอรับเป็นเงินสด


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ