เงินปันผล เฉลี่ยคืนได้
Posted: มานพ เครือวัลย์ Date: 2019-11-18 20:29:41
   
  เงินปันผล เฉลี่ยคืนได้ ร้อยล่ะเท่าไรครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประชา เกิดกล้า  2019-11-18 21:08:08
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :พายุ เหล็กเพ็ชร์  2019-11-19 13:58:08
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :นิพิฐนันท์ สอนบุญตานันต์  2019-11-20 19:54:14
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :พรทิพย์ สีใส  2019-11-26 16:19:45
 
 
  ประจำปี 2562 อัตราเงินปันผล ร้อยละ 7.10 อัตราเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 17.50


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ