สอ.นย.จะนำระบบ ATM มาให้บริการเมื่อไรครับ
Posted: ศิริศักดิ์ ฮาดภักดี Date: 2013-12-13 16:55:01
   
  เพื่อนสมาชิกบ่นว่าติดต่อทำนิติกรรมกับ สอ.นย.ไม่สะดวกครับ กู้ก็ยาก ฝากก็มีเยอะครับ ดอกเบี้ยเงินฝากสูง อยากฝาก แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร เวลาได้รับเบี้ยเลี้ยงนะครับ ช่วยพิจารณาด้วยครับ คติ...แรงเสียดทานคือความคิด...ชีวิตเปลี่ยนเมื่อลงมือทำ...ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-12-14 11:03:33
 
 
  ขอบคุณท่านสมาชิกสำหรับข้อเสนอแนะดี ๆ การนำระบบ ATM มาให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ นั้น สอ.นย.ได้ริเริ่มศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ ความเหมาะสมในการนำมาใช้แล้วได้ข้อสรุปว่าระบบ ATM เป็นระบบที่มีประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้อก่สมาชิกในการใช้บริการกับสหกรณ์ ทั้งการฝาก ถอน เงิน การกู้เงิน หรือธุรกรรมอิ่น ๆ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ สนง.ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นอย่างมาก แต่ย่างรก็ตาม คณะทำงานมีความเห็นสรุปว่า สอ.นย.ยังไม่ควรนำระบบนี้มาใช้ในเวลานี้ เนื่องจากยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งในด้านเทคโนโลยีของผู้ให้บริการที่สมาชิกส่วนมากเปิดบัญชีไว้ ความพร้อมทางด้านเงินทุนของ สอ.นย.เอง ดังที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบัน สอ.นย.ยังต้องแก้ปัญหาการจ่ายเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิกอยู่ รวมถึงความคุ้มค่าในด้านต่าง ๆ เพราะการดำนินการในเรื่องนี้ต้องใช้ งป.ค่อนข้างมาก และบางส่วนก็เป็น งป.ผูกพัน ด้วย หากสมาชิกสนใจน้อยก็อาจไม่คุ้มค่า แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคต สอ.นย.คงจะต้องเปิดให้บริการสมาชิกผ่านระบบ ATM อย่างแน่นอน ส่วนกรณ๊ที่ท่านแจ้งว่าประสงค์จะฝากเงินเบี้ยเลี้ยงเป็นรายเดือนนั้น สามารถทำได้โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ สอ.นย. แล้วโทรแจ้ง จนท.การเงิน สอ.นย.ก็จะนำฝากเข้าบัญชีให้ท่าน และเมื่อท่านมีเวลาก็สามารถนำสมุดเงินฝากมาปรับรายการให้เป็นปัจจุบันได้ครับ หากท่านกังวลว่าเงินฝากท่านจะเข้าบัญชีหรือไม่นั้น ท่านก็ยังสามารถตรวจผ่านผ่านระบบข้อมูลสมาชิกในหน้าเว็บไซต์ สอ.นย.ได้อีกด้วย


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :เสกสันต์ บุญเนตร  2013-12-16 12:59:56
 
 
  สนับสนุนอีกคนครับ (กู้ง่าย สะดวก รายได้ดี) คนที่อยู่ไกล ๆ ตามชายแดนเห็นใจด้วยครับไม่สะดวกในการเดินทาง ถ้าทำได้จะขอพระคุณอย่างยิ่ง


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ศิริศักดิ์ ฮาดภักดี  2013-12-16 20:31:50
 
 
  ขอบคุณครับที่ท่านให้ความหวังว่าอนาคตมีระบบ ATM ใช้แน่นอน ผมเชื่อในคำพูดของท่านนะครับว่า ATM เป็นระบบที่มีประโยชน์, อำนวยความสะดวก, บริการสมาชิกได้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ และผมก็เชื่ออีกว่าถ้านำมาใช้จริง จะทำให้สมาชิกมีความกินดีอยู่ดี มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่พื้นที่ห่างไกล สามารถนำเลบี้ยเลี้ยงฝาก-ถอนในช่วงเวลาสั้นๆ ได้ ฝาก 1 วันได้ดอกเบี้ย, ฝาก 2 วันได้ดอกเบี้ย, ดอกเบี้ยเงินฝากคิดให้รายวัน, ฝาก-ถอนบอยๆ ดอกเบี้ยสะสมได้มากขึ้น สมาชิกฝากและออมระยะยาวมากขึ้น จุดความคุ้มค่าน่าจะอยู่ตรงนี้ครับ คือ สมาชิกมั่งคั่ง บ่งบอกถึงสหกรณ์มั่นคง เป็นดัชนีชี้วัดสูงสุด...ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ