การกู้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินภายนอก
Posted: ทวีศักดิ์ ครูเจริญ Date: 2019-06-04 08:32:20
   
  อยากทราบว่าการกู้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินภายนอก สามารถกู้เพื่อที่จะนำไปปิดบัตรเครดิตได้หรือไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-06-05 07:54:17
 
 
  เงื่อนไขการกู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินภายนอกคือการกู้เพื่อชำระหนี้ ธ.กรุงไทย ทหารไทย และออมสินครับ แต่กรณีหนี้บัตรเครดิตหากการกู้นั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เช่นเงินคงเหลือไม่ถึง 30 % สมาชิกสามารถเขียนรายงานขอกู้สามัญกรณีพิเศษได้ โดยแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอผ่านต้นสังกัด เพื่อให้คณะกรรมการเงินกู็พิจารณาครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ