เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา
Posted: วิชัย สหรัตน์ Date: 2019-05-24 09:16:53
   
  พอดีมีเพื่อนสมาชิกฝากมาสอบถาม - เอกสารตรงหัวข้อ สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย สมาชิกได้ไปยื่นเอกสารโดยได้แนบสูติบัตรของบุตร แต่ จนท.แจ้งว่าใช้ไม่ได้ ต้องใช้ทะเบียนสมรสหรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร สมาชิกก็เลยสงสัยว่า 1.ทำไมสูติบัตรจึงใช้ไม่ได้ เพราะในสูติบัตรมีทั้งชื่อบุตร บิดา มารดา(แต่ในทะเบียนสมรสก็ไม่ได้มีชื่อบุตร) 2.จนท.แจ้งว่ากรณีไม่มีทะเบียนสมรส หรือทะเบียนสมรสหาย ให้ไปขอที่อำเภอหรือไปขอจดทะเบียนรับรองบุตร (จะเป็นการเพิ่มงานด้านธุรการให้กับสมาชิกอีกหรือไม่) ฝากสอบถามผู้รับผิดชอบด้วยนะครับ เพื่อสมาชิกจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางมายื่นเอกสาร บางท่านอยู่ไกลก็ฝากเขามายื่น ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประทีป แย้มประดิษฐ์  2019-05-24 17:51:22
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-05-28 14:51:02
 
 
  กรณีบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แม้ในสูติบัตรจะระบุชื่อบิดา มารดาครบถ้วน แต่ในทางกฎหมายยังถือไม่ได้ว่า บุตรคนนั้นเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา นอกจากว่าบิดา มารดาจะไปจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง หรือบิดาจะไปจดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-05-28 15:02:10
 
 
  ที่เจ้าหน้าที่แจ้งนั้นถูกต้องแล้ว และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ เพราะเวลาดูเอกสารต้องดูหลายอย่างประกอบกัน เช่น ถ้าจดทะเบียนสมรสกัน เจ้าหน้าที่ก็เพียงแต่ดูสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรก็สามารถยืนยันการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้แล้ว แต่ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสก็ต้องดู้เอกสารรับรองบุตร ประกอบกับเอกสารอย่างอื่นเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ