กูใหม่
Posted: บุญตา ดีขามป้อม Date: 2019-04-09 07:55:15
   
  กรณีกู้สามัญ ระยะผ่อน 60 งวด ใช้หุ้นค้ำ ผ่อนชำระไปแล้ว 1 ปี ถ้าจะยื่นกู้สามัญใหม่ ไม่เพิ่มวงเงิน ใช้ยอดวงเงินเดิมได้ไหมครับ สมมุติกู้ 300,000.- ผ่อนไปแล้ว 50,000.- ไปยื่นกู้ใหม่วงเงิน 300,000.-เท่าเดิม ได้รับเงินทอน 50,000 อย่างนี้ได้ไหมครับ หรือจำเป็นต้องเพิ่มวงเงินจึงจะสามารถยื่นกู้ได้ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-04-09 08:30:35
 
 
  สมาชิกจะกู้ใหม่ได้เมื่อผ่อนชำระครบ 18 งวดแล้ว และกูัได้เท่าจำนวนที่ต้องการนำไปใช้จ่ายแต่ไม่เปินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น ผ่อนได้ไม่เกิน 180 งวด ไม่จำกัดอายุและไม่ต้องทำหลักประกันเสริม (ประกันหรือฌาปนกิจ) กรณีจะกู้ก่อนกำหนดครบ 18 งวดต้องขอกู้กรณีพิเศษ โดยเขียนรายงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :บุญตา ดีขามป้อม  2019-04-11 08:11:35
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ