การถอนเงินฝาก
Posted: ธีรวัฒน์ สุประกำ Date: 2013-11-29 13:15:42
   
  การถอนเงินฝากแต่ไม่ถอนหุ่น ทำได้ไหมครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2013-11-29 15:08:14
 
 
  เงินฝากของ สอ.นย.มีหลัก ๆ อยู่ 2 ประเภทคือ ออมทรัพย์ กับอมทรัพย์พิเศษ ความแตกต่างคือการทบดอกเบี้ยเข้าเป็นเงินต้นให้ แบบแรกทบให้ทุก 6 เดือน ส่วนแบบที่ 2 ทบให้ทุกเดือน ส่วนการคิดดอกเบี้ยนั้นคิดเหมือนกันคือคิดดอกให้เป็นรายวันตามอัตราดอกเบี้ยของ สอ.นย. (สรปคือคือฝากวันเดียวก็คิดดอกเบี้ยให้ เงินฝากทั้งสองแบบนี้สมาชิกสามารถฝาก ถอนได้ตลอดตามที่ท่านต้องการ เพียงแต่อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษมากกว่าเดือนละ 1 ครั้งจะคิดคิดค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ไม่น้อยกว่า 100 บาท ส่วนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษโครงการต่าง ๆ เช่นออมทรัพยืพิเศษเพิ่มพูน 1, 2, 3 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดา กำหนดให้สมาชิกต้องฝากเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากถอนก่อนครบกำหนดจะถูกลดอัตราดอกเบี้ยลงครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ