ทุนเรือนหุ้น
Posted: สายชล พาณิชย์สิริไพบูลย์ Date: 2019-01-07 12:11:36
   
  ต้องมีทุนเรือนหุ้นเท่าไหร่ครับ ถึงจะใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันเงินกู้ได้ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-01-08 08:44:57
 
 
  กู้โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ สอ.นย.ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก แต่ทั้งนี้เมื่อจะคำนวณสิทธิการกู้ สอ.นย.จะต้องนำหนี้ทั้งหมด (ถ้ามี) มาคำนวณด้วย ซึ่งยอดหนี้รวมทุกสัญญาจะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ข้อเท็จจริงคือคนที่กู้หุ้นค้ำส่วนใหญ่คือสมาชิกที่ไม่มีหนี้สินประเภทอื่น และไม่อยากไปรบกวนให้คนอื่นมาค้ำ ซึ่งข้อดีอีกอย่างคือ ไม่ต้องทำหลักประกันเสริม (ประกัน/ฌาปนกิจ) และไม่จำกัดอายุผู้กู้ ผ่อนได้สูงสุด 180 งวด


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สายชล พาณิชย์สิริไพบูลย์  2019-01-11 12:49:05
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ