การรับเงินประกันคืน
Posted: ธีระเดช แหยมประสงค์ Date: 2019-01-03 10:11:15
   
  อยากทราบว่า การรับเงินประกันคืน เค้าจะคิดยอดคืนยังไงครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2019-01-04 09:10:59
 
 
  คิดตามตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งการกำหนดมูลค่าเวนคืนนี้จะถูกควบคุมโดย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จำนวนเงินที่ได้รับคืนจะค่อยๆ ลดลงสัมพันธ์กับจำนวนปีที่ผู้เอาประกันได้ใช้สิทธฺิรับความคุ้มครองไปแล้ว กรณีสมมติ ปกติ สอ.นย.ให้ทำประกันสูงสุด 12 ปี ก็เท่ากับปีละ 9 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ แต่ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทต้องเรียกเก็บเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ เช่นค่านายหน้าที่ บ.ประกันต้องจ่ายให้แก่ตัวแทน บ. รวมถึงค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำนวนเงินที่แน่นอนให้ติดต่อ บ.ประกันที่สมาชิกเอาประกันครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ