กำหนดจ่ายเงินกู้ประจำเดือน ธ.ค.56 ครับ
Posted: ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี Date: 2013-11-28 11:30:46
   
  กำหนดจ่ายเงินกู้สามัญประจำเดือน ธ.ค.56 1.กำหนดจ่ายใน 20 ธ.ค.56 2.เงินกู้สามัญปกติ คิวที่ 1211, 1231และคิวที่ 1284 - 1409 รวม 119 ราย ยกเว้น - คิวที่ 1333, 1345, 1355, 1396,1401, ยกเลิกการกู้ - คิวที่ 1289, 1395, 1404 ชะลอการอนุมัติเงินกู้ 3.เงินกู้สามัญรวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน คิวที่ 136 - 148 รวม 12 ราย เว้น คิวที่ 139 ยกเลิกการกู้ 4.รวมจ่ายเงินกู้ทั้งสิ้น 131 ราย 5.สมาชิกที่แจ้งโอนเงินเข้า บช.ธนาคารทหารไทยเงินเข้าในช่วงเช้า ส่วนธนาคารกรุงไทยเงินจะเข้าในช่วงบ่าย 6.จนท.จะโทรแจ้งสมาชิกผู้กู้เงินโดยตรงอีกครั้ง สำหรับรายการหักต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ท่านสมาชิกแจ้งไว้ตอนยื่นเรื่องกู้ครับ 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ