ถอนเงิน
Posted: เสกสรรค์ ขันธ์มั่น Date: 2018-12-09 13:06:57
   
  กรณีเราไม่สะดวก ถอนเงิน ณ ที่ทำการของ สอ.นย.ได้ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-12-11 08:52:06
 
 
  เซ็นต์มอบฉันทะในใบถอนเงินพร้อมกับมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงิน และบัตร ปชช.ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :อดิศักดิ์ รัตนะวรรณี  2018-12-11 10:23:14
 
 
  เมื่อไหร่ สอ.นย.จะมีระบบ ATM ครับ อยากให้ดำเนินการไว ๆ จังเลย จะได้ไม่ต้องเสียเวลว เดินทางมาถอนเงินต้วยตนเอง เพราะการเดินทางแต่ละครั้ง ใช้เวลาเดินทางเป็นวัน ๆ เลยครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-12-11 10:30:52
 
 
  ยังติดข้อกฎหมายหลายอย่างครับ กรณีถอนเงินคงไม่มีปัญหาแต่หากนำระบบ ATM มาให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งต้องลงทุนหลายล้านบาท คงต้องพิจารณาความคุ้มค่าด้วย ซึ่ง สอ.นย.คงเน้นเรื่องให้กู้ฉุกเฉิน ATM และการฝากถอนเป็นหลัก ในส่วนการกู้ฉุกเฉิน ATM คงต้องรอความชัดเจนในเรื่องกฎหมายและเกณฑ์กำกำกับดูแลว่า่สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร เพราะหากทำไม่ได้ ก็จะทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่า่ในการลงทุน


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ