สมาชิกเข้าไปดูเงินปันผลไม่ได้
Posted: สาคร บังเกิด Date: 2018-11-30 15:57:37
   
  มี พ.จ.อ.นัศญ์ฐมงคล ธัญญคง หมายเลขสมาชิก 4035 สมัครเข้าไปใช้แล้วเข้าดูไม่ได้ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-12-03 08:43:30
 
 
  ถ้าลงทะเบียนตามขั้นตอนถูกต้องแล้วยังไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวได้ สมาชิกติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 038-308309 ภายใน โทร.61047-8 ต่อ 24 หรือ Mobile : 086-367-1191 (ธุรการ), 062-851-2705 (ทะเบียนหุ้น), 062-851-2704 (สินเชื่อ)


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ