ถอนหุ้น
Posted: อภิสิทธิ์ เต่าทอง Date: 2018-11-03 11:23:43
   
  ผมไม่เคยกู้ ผมสามารถถอนหุ้นได้ไหมครับและทำอย่างไร 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-11-05 08:33:15
 
 
  ในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ สมาชิกไม่สามารถถอนหุ้น หรือจะนำหุ้นมาหักกลบลบหนี้ไม่ได้ครับ กรณีจะเกิดขึ้นได้เมื่อขาดจากสมาชิกภาพคือตาย ลาออกหรือถูกให้ออกจากสหกรณ์


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ