กู้กรณีพิเศษ
Posted: ยืนยงค์ แสวงแก้ว Date: 2018-10-30 10:47:42
   
  จะกู้เต็มจำนวนแต่เงินคงรับที่ตัดแล้วเหลือไม่ถึง30% สามารถยื่นคำร้องขอกู้กรณีพิเศษได้หรือไม่ เพราะมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินจริงๆครับ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-10-30 13:39:35
 
 
  กรณสมาชิกมีความเดือดร้อนจำเป็น สมาชิกอาจขอกู้กรณีพิเศษที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติได้ เช่นกู้ก่อนครบกำหนด กู้เกินสิทธิ หรือกู้จำนวนเงินที่เปอร์เซ้น๖์เงินคงเหลือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยสมาชิกมาติดต่อที่ฝ่ายสินเชื่อเพื่อตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานเบื้องต้น หลังจากนั้นเสนอคำขอกู้ผ่าน ผบ.ชาตามลำดับชั้น เสนอ สอ.นย.เพื่อพิจารณา


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ