การปันผล ปี 2561
Posted: ธวัชชัย อ่ำเพียร Date: 2018-10-18 15:55:51
   
  1. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ครับ ว่าได้กำหนดหลักเกณฑ์ การปันผล ร้อยละเท่าไร ครับ 2. การตรวจสอบยอดเงินการปันผล จะดำเนินการตรวจสอบได้เมื่อไหร่ และทางไหนได้บ้างครับ ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-10-19 11:49:02
 
 
  ประชุมใหญ่กำหนด 22 พ.ย.61 การจ่ายปันผลปกติจะจ่ายหลังประชุมใหญ่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ส่วนอัตราการจ่ายก็เป็นหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้ตั้งตัวเลขประมาณการที่จะจ่ายเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ ที่ผ่านมาเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบตัวเลขแล้ว ฝ่ายจัดการจะนำเข้าระบบเพื่อให้สมาชิกตรวสอบประมาณปลายเดือนก่อนการประชุมใหญ่ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :อำนวย จันทร์เจริญ  2018-11-04 16:27:15
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :เขมวันต์ สงคราม  2018-11-08 14:57:37
 
 
  ขอตรวจสอบเงินปันผลปี2561


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-11-09 09:22:42
 
 
  ตอนนี้กำลังตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้ายครับ เมื่อยืนยันแล้วสหกรณ์จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกที่เว็บไซต์นี้ ในหน้าแรกมุมบนขวามือ เมนูู "ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก" ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้หลังจากกลางเดือนไปแล้วครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :อนุสรณ์ อาญาตุลานนท์  2018-11-15 09:05:30
 
 
  ข้อมูลเงินปันผลได้สามารถเช็คได้รึยังครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :อุเทน วันนอก  2018-11-19 09:47:52
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :หทัยสราญ  ศรีรัตน์  2018-11-19 15:07:48
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :วรกฎ พันธ์สารคาม  2018-11-19 15:29:06
 
 
  LV243


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :วรกฎ พันธ์สารคาม  2018-11-19 15:32:39
 
 
 


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :สมศักดิ์ ลืมขำ  2018-11-19 19:15:18
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ