เรื่องการปิดหนี้สิน
Posted: คมศักดิ์ ยงกสิกรรม Date: 2018-10-16 13:51:54
   
  รบกวนสอบถาม กระผมต้องการปิดหนี้สินที่กู้จาก สอ.นย.ภายใน ห้วงวันที่ 1-15 พ.ย.61 นี้ อยากทราบว่าจะมีผลต่อยอดเปลี่ยนแปลง จำนวนเงินปันผลที่จะออกประจำปี 61 นี้หรือไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-10-17 07:44:31
 
 
  ไม่เกี่ยวครับ ปันผลเกียวกับหุ้น เฉลี่ยคืนเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละปี สอ.นย.ปิดบัญชี 30 ก.ย.ของทุกปี กรณีสมาชิกมาปิดบัญชีก็จะทำให้หนี้สินหมดไป ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้สหกรณ์ ผลก็คือนับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชีก็ไจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน เพราะไม่ได้เสียดอกเบี้ย ส่วนดอกเบี้ยที่เสียมาตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นมาจนถึงวันปิดบัญชี ก็จะเอามาคิดเงินเฉลี่ยคืนตอนสิ้นปี และจ่ายให้หลังประชุมใหญ่ในปี 62 ต่อไป


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ