ขออนุญาตสอบถาม
Posted: วันชัย สร้อยจิตร Date: 2018-09-25 06:58:13
   
  ผมได้ยื่นเรื่องกู้เงินสามัญจาก สอ.นย.ตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค.61 และได้รับเงินในวันที่ 7 ก.ย.61 โดย สอ.นย.ได้หักหนี้สินที่มีอยู่ทั้ง หนี้ส หนี้ฉ ไว้แล้ว เงินส่วนที่เหลือ สอ.นย.โอนเข้าบัญชีผม(ผู้กู้)เรียบร้อย แต่ผมมาตรวจดูในรายการเรียกเก็บประจำเดือน ก.ย.61 ปรากฎว่ายังมีรายการเรียกเก็บทั้ง หนี้ส/หนี้ฉ อยู่เหมือนเดิม ผมคิดว่ารายการเรียกเก็บ ก.ย.61น่าจะเป็นของเงินกู้ใหม่เพราะ สอ.นย.ได้หักหนี้ส/ฉ ไว้แล้ว ขอโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-09-25 09:16:49
 
 
  ปัญหาเกิดขึ้นจาก หนี้สินเดิมได้ส่งหักไปก่อนแล้วตอนต้นเดือน แต่เงินที่ส่งหักนี้ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ตามระบบบัญชี เนื่องจากการส่งหักอาจจะหักได้หรืออาจหักไม่ได้ และต่อมาสมาชิกได้รับเงินกู้ไปและ สอ.นย.ก็ได้นำเงินจำนวนหนึ่งจากเงินกู้มาหักยอดหนี้คงเหลือตามสัญญาเก่า และต่อมาเมื่อถึงวันสิ้นเดือนปรากฎว่า่เงินที่ส่งหักไปสามารถหักได้ เงินดังกล่าวก็จะเป็นเงินส่งหักเกิน ซึ่ง สอ.นย.มีแนวปฏิบัติคือ นำเงินนั้นมาหักหนี้ตามสัญญาใหม่เลย ส่วนหนี้ตามสัญญาใหม่ก็จะเริ่มส่งหักในเดือนต่อมาเป็นงวดที่ 1 ผลคือ 1)สมาชิกจะไม่ได้รับเงินที่ส่งหักเกินคืน (เพราะเอาหักหนี้ใหม่แล้ว) 2) เมื่อเอาเงินหักเกินมาหักหนี้สัญญาใหม่ก็จะทำให้ยอดหนี้ลดลงโดยที่ยังไม่ได้ส่งหักงวดแรก และสุดท้ายจำนวนงวดที่ สอ.นย.จะส่งหักจริงก็จะน้อยกว่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :วันชัย สร้อยจิตร  2018-09-25 11:11:33
 
 
  ขอบคุณมากครับ เข้าใจแล้วครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-09-25 11:41:48
 
 
  ยินดีครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ