ขออนุญาตสอบถาม
Posted: ทนงศักดิ์ บุญนาค Date: 2018-09-20 16:08:59
   
  ส่งเรื่องขอเงินรับขวัญทาญาติโดยขอให้โอนเข้าบัญชีธนาคารปกติกี่วันเงินถึงเข้าบัญชีครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-09-21 08:00:11
 
 
  ขั้นตอนเมื่อสมาชิกยื่นขอรับสวัสดิการคือ เมื่อ จนท.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ก็จะเสนอตามลำดับชั้นเพื่อให้ประธานกรรมการอนุมัติจ่ายเงิน หลังจากนั้นฝ่ายการเงินก็ทำการการจ่ายเงินผ่านระบบ TMB Business click ซึ่งปกติใช้เวลาโดยประมาณไม่เกิน 2 อาทิตย์ ทั้งนี้ตัวแปรคือผู้มีอำนาจสั่งจ่ายติดภาระกิจอื่น เช่นภารกิจหน่วยหรือไม่ สมาชิกสามารถสอบถามโดยตรงที่ฝ่ายธุรการครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :วันชัย สร้อยจิตร  2018-09-24 10:43:10
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ