สอบถาม กรณีสมาชิกฯ มีความประสงค์จะโอนย้ายไปท้องถิ่น แต่ยังมีความประสงค์จะเป็นสมาชิกฯ
Posted: อานุภาพ คำมา Date: 2018-09-14 14:14:33
   
  อยากสอบถาม กรณีสมาชิก สหกรณ์ มีความประสงค์จะโอนย้ายไปเป็นข้าราชการ ท้องถิ่น แต่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิกฯต่อ(ยังคงมีหนี้สินกับทางสหกรณ์) อยากสอบถามถึง นโยบายการปฏิบัติของทางสกรณ์ ว่าสามารถดำเนินการในกรณีนี้ ได้หรือไม่อย่างไรคับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-09-17 08:00:52
 
 
  หากมีหนี้สิน ให้ผู้ค้ำมาทำหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้ หากมีภาระค้ำให้ผู้กู้หาคนค้ำใหม่ เมื่อดำเนินการตามข้างต้นเสร็จ สอ.นย.จะออกหนังสือรับรองเพื่อนำไปแนบกับคำขอโอนย้าย ส่วนจะโอนย้ายได้หรือไม่ ทร.จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และเมื่อโอนย้ายได้แล้ว สมาชิกที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไป ก็มาติดต่อ สอ.นย.เรื่องวิธีการชำระค่าหุ้น และหนี้สิน ซึ่งปกติสมาชิกจะให้ สอ.นย.หักเงินผ่านบัญชีเงินฝาก หรือโอนมาชำระหนี้ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :อานุภาพ คำมา  2018-09-17 09:06:56
 
 
  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อมูลคับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ