สอบถามเรื่องการคำนวณเงินกู้สามัญครับ
Posted: ยืนยงค์ แสวงแก้ว Date: 2018-08-24 06:53:54
   
  เงินเดือนคูณ65 แล้วนำยอดทุนเรือนหุ้นมาบวกด้วยหรือไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-08-26 15:54:13
 
 
  เอาหุ้นมารวมด้วยแต่เมื่อคำนวณแล้ว ไม่เกิน ๒.๕ ล้านบาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน ๑๘๐ งวด ไม่เกินอายุ ๖๕ ปี เงินเดือนคงเหลือหลังจากหักงวดแรกล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ