สมทบทุ่นเรือนหุ้นครับ
Posted: จรงค์  รัตณี Date: 2018-08-22 23:02:02
   
  ขออนุญาตนำเงินปันผลผลประจำปี 61 สมทบทุนเรือนหุ้น 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-08-23 08:56:43
 
 
  ต้องเขียนคำร้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ ยื่นภายใน 15 ก.ย.ของทุกปี เว้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ปรีชา ฉ้วนกลิ่น  2018-10-15 10:01:47
 
 
  กรณีลาออกจากสมาชิกขอทราบแนวทางการจ่ายคืนค่าหุ้นและเงินปันผลครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ