การค้ำประกัน
Posted: ประดิษฐ์ สะเตียงบน Date: 2018-07-21 03:23:40
   
  อย่ากทราบว่าหุ้นและบุคคลสามารถนำมาค้ำรวมกันได้หรือไม่ในการกู้สามัญ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-07-31 07:39:47
 
 
  ไม่สามารถนำมาค้ำรวมกันได้ครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ