สอบถาม
Posted: สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล Date: 2018-06-20 13:30:33
   
  อีก2ปีเกษียณ ต้องการถอนหุ้นเพื่อใช้หนี้สิน ได้หรือไม่ มีหนี้กู้สามัญประมาณ1แสน แล้วจะสมัครใหม่ได้หรือไม่ ขอบคุณ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-06-21 09:53:11
 
 
  หุ้นถอนได้เมื่อลาออก ถูกให้ออกเท่านั้น ส่วนหนี้หักกลบได้ถ้าหุ้นมีมากกว่าหนี้หรือชำระส่วนต่าง สมัครสมาชิกใหม่ได้ต้องครบ 1 ปีหลังจากลาออกครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล  2018-06-21 13:13:54
 
 
  บัญชีเงินฝาก ต้องสิ้นสภาพด้วยหรือไม่ครับ ขอบคุณ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-06-21 15:39:15
 
 
  ใช่ครับ สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล  2018-06-27 10:12:26
 
 
  ถ้าถอนหุ้นเดือนนี้ จะได้รับปันผลและเฉลี่ยคืนหรือไม่


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-06-28 09:34:38
 
 
  ต้องลาออกหลัง 30 ก.ย.ครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :สมบูรณ์ เจียรนัยตระกูล  2018-07-18 14:25:58
 
 
  อยากจะกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ำ แต่ติดที่ว่าอยู่สังกัด พัน.ร.4 ฯ กระบี่ ไม่สะดวกท่ี่จะให้หน่วยรับรองสลิป จึงจำเป็นต้องถอนหุ้น ถ้าตัดปัญหาเรื่องรับรองสลิปได้ก็จะดี


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-07-19 08:25:58
 
 
  การับรองสลิปมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เพื่อประกอบในการพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกอบกับ กง.ทร.เองก็ได้กำหนดแนวทางในการให้ กง.หน่วยรับรองสลิปเงินเดือนไว้ด้วยครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ