อยากทราบวิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้สามัญครับ
Posted: พายุ พรทอง Date: 2018-06-12 18:42:00
   
  
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-06-13 09:14:24
 
 
  ดอกเบี้ยเงินกู้คิดเป็นรายวันตามเงินต้นคงเหลือและจะสรุปออกมาเป็นดอกบี้ยในแต่ละเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของระบบงานสหกรณ์คำนวณจากฐานข้อมูลของสมาชิกในระบบ สมมมติเดือน มิ.ย.61 (30 วัน) เมื่อวันที่ 1 มีเงินต้นคงเหลือ 100,000 บาท อัตราดอกบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน 7.25 % วิธีคำนวณคร่าวๆ จะเป็นดังนี้วิธีคิดจะเป็นดังนี้ เงินต้น 100,000 คูณอัตราดอกเบี้ย 7.25 หารด้วย 36,500 (จะได้ดอกเบี้ยต่อ 1 วัน) คูรกลับด้วยจำนวนวันในแต่ละเดือน เดือน มิ.ย.61 คูณกลับด้วย 30 จะได้ผลลัพท์เป็นดอกเบี้ยวันละ 19.86 เดือน มิ.ย.ดอกเบี้ย 30 วัน เป็นเงิน 595.89 บาท สมมติสมาชิกผ่อนชำระแบบคงยอดเดือนละ 2,000 บาท ใน 2,000 บาท จะเป็นเงินต้น 1,404.1095 เป็นดอกเบี้ย 595.89 ทั้งนี้เมื่อมีปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะเป็นผลให้ดอกเบี้ยและเงินต้นที่ต้องชำระในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในวงเงินที่ท่านทำสัญญาผ่อนชำระไว้กับสหกรณ์


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-06-13 09:21:23
 
 
  ในเดือนต่อมา (ก.ค.61) เงินต้นก็จะลดลงเหลือ 98,595 บาท ก็จะคิดดอกเบี้ยตามยอดเงินต้นคงเหลือนี้ โดยใช้วิธีการคำนวณแบบเดิม แต่ตัวคูณของเดือน ก.ค.จะเปลี่ยนเป็น 31 วัน ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยของเดือน ก.ค.อาจจะมากกว่าเดือน มิ.ย. แม้เงินต้นจะลดลงแล้ว แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเดือน ก.พ.ซึ่งมีเพียง 28 วันดอกเบี้ยก็จะน้อยที่สุดและเงินที่หักก็จะกลายเป็นเงินต้นมากที่สุดเพราะตัวแปรคือจำนวนวันในแต่ละเดือน


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :พายุ พรทอง  2018-06-13 11:27:31
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ