การค้ำประกันเงินกู้สามัญ
Posted: สกุล เดชสุวรรณ Date: 2018-05-19 11:03:50
   
  การค้ำประกันเงินกู้สามัญผู้ค้ำจะต้องมีอายุเท่าไหร่และไม่เกินเท่าไหร่ครับ ที่จะสามารถค้ำได้ เช่น 1. ต้องเหลืออายุราชการอีกกี่ปี 2. สามารถค้ำได้จนมีอายุเท่าไหร่ 3. วงเงินค้ำประกันผู้กู้ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-05-20 08:33:59
 
 
  เป็นสมาชิก ๖ เดือนขึ้นไป ค้ำได้ไม่เกิน ๖๕ เท่าของเงินเดือน และค้ำได้ไม่เกินอายุ ๖๕ ปีครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ