***ด่วน ด่วน หาคนค้ำ ยอด 450,000 *** (ค้ำคืนได้)
Posted: ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว Date: 2018-05-15 09:46:02
   
  หาคนค้ำ ยอด 450,000 สามารถค้ำคืนได้มีคนค้ำให้ได้ ยอด 380,000 และยินดีพร้อมดำเนินการให้ จนเสร็จสิ้น ส่วนต่างให้เป็นค่าตอบได้ครับ หมื่น สองหมื่นก้อว่ากันไป ติดต่อ พ.จ.อ.ศรายุธ เลิศเรือนแก้ว ทร.48/นย.50 อายุ 32 ปี สังกัด บก.นย. 097-0542707 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-05-15 10:10:29
 
 
  กรณีการตกลงค้ำประกันกันเป็นความสมัครใจของผู้ค้ำ แต่การตกลงค้ำประกันโดยมีค่าตอบแทนแม้สหกรณ์จะไม่สามารถห้ามได้ แต่ถือว่าผิดหลักการสหกรณ์ที่คนเป็นสมาชิกสหกรณ์จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สมาชิกท่านนี้เคยโพสต์ลักษณะนี้หลายครั้งแล้ว ดังนั้นขอให้สมาชิกที่เข้ามาอ่านพิจารณาและตัดสินใจให้ดี เพราะเคยมีกรณีที่สมาชิกรับจ้างค้ำประกันร่วมกัน 3 คน ต่อมาผู้กู้ผ่อนชำระได้เพียงงวดเดียวหลังจากนั้นได้หนีราชการไป ภาระหนี้ทั้งหมดเกือบ 1.4 ล้านบาทจึงตกแก่ผู้ค้ำจนถึงปัจจุบัน สำหรับสมาชิกท่านนี้หากมากู้ สหกรณ์คงต้องพิจารณาอย่างเข้มงวดมากกว่าปกติ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ