การเบิกเงินฝาก
Posted: ธนภัทร บุญสุข Date: 2018-05-06 16:29:24
   
  การมอบให้ผู้อื่น เบิกเงินฝากแทน เจ้าของบัญชีครับ ขอรายละเอียดครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-05-07 14:11:28
 
 
  เขียนใบเบิก เซ็นต์ในช่องมอบฉันทะ มอบสมุดคู่ฝาก แนบบัตร ปชช. ให้ผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะเตรียมบัตร ปชช.มาแสดงด้วย


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ธนภัทร บุญสุข  2018-05-07 18:45:35
 
 
  ขอบคุณครับ


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ