กู้ฉุกเฉินใหม่
Posted: นิตินาถ พงษ์พานิช Date: 2018-04-08 03:47:50
   
  กี่เดือนที่จะกู้ฉุกเฉินใหม่ได้ครับ แล้วต้องปิดยอดเก่ารึไม่ครับ 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ประสิทธิ์ชัย  แก้วมณี  2018-04-08 09:10:34
 
 
  ครบ ๔ งวด กู้ใหม่ได้ สหกรณ์จะหักชำระหนี้เก่าเองครับ


 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย : ยูโสบ ขาวผ่อง  2018-04-25 09:50:20
 
 
 


 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ